Idézetek

Válogatott idézetek: 

 "Don Juan azzal vágott vissza, hogy véleményem a hitre épül, s mint ilyen csak másodkézből eredő meggyőződés, amely nem jelent semmit; Isten létében való hitem, bárki más hitéhez hasonlóan, csakis hallomáson, nem pedig látomáson alapul – mondta. Közölte azt is, hogy meg ha tudnék is látni, szükségszerűen ugyanazt a téves ítéletet alkotnám, mint a misztikusok. Aki csupán látja az ember mintáját, gépiesen azt feltételezi, hogy a minta maga Isten." Carlos Castaneda

 "Nem a valóság világában élünk, hanem az ahogyan érzékeljük a valóságot világában. Bryan Singer

"Régen, leginkább abban hitt az ember, ami láthatatlan volt a számára. Mára viszont a civilizációs eszközök jóvoltából tömérdek dolog vált előtte láthatóvá, pazar tálalásban, minden percben. Az emberiség zöme roppant hálás ezért az ajándékért. Közben eszébe se jut, hogy épp a rengeteg látvány takarja még inkább azt, amit érdemes volna látni." /Csoóri Sándor

"Ha ellen akarsz állni mások befolyásának, fontos hogy minél jobban ismerd önmagadat." Teal’C "

"Azzal az idővel kell foglalkoznunk, ami megadatik nekünk." Tolkien

"Aki kitartóan kérdez, az mindig feleletet kap. Az emberek ritkán várják be, míg kérdésük megtestesül, nyíllá sűrűsödik, amely surranva berepül céljuk középpontjába, és feltöri a hallgatás mágikus pecsétjét." /Szepes Mária

A boldogságnak az a legnagyobb titka, hogy egyetértésben éljünk önmagunkkal." /Fontenelle „...A félő emberrel azt tehetnek, amit akarnak. Úgy ijesztik meg őket, hogy kialakítják az állandó veszély légkörét... Úgy játszanak rajtuk, mint a hangszeren." /Jim Mc Dermott

"Amíg nincs lehetővé téve számukra, hogy mértékük legyen az összehasonlításhoz, igazában soha nem is fognak a tudatára ébredni annak, hogy el vannak nyomva. " /1984 George Orwell

„A határokat átlépve, a megrendülésnek e pillanataiban, kiderült, hogy ő maga éppoly utolérhetetlen és határtalan, mint bármelyik feltételezett isten; hogy ez az állítólagos isten, örökös száműzöttként, csakis benne tud életre kelni; hogy mint mindenre, őrá is az a sors vár, hogy a létezés által múlja felül önmagát, anélkül, hogy ez bármiféle beteljesüléshez vezetne; és hogy alapvetően a viszály, a paradoxitás élteti, az, amit Hérakleitosz háborúnak nevez, Jakob Böhme pedig mindenütt jelenlévő pokolnak. Igaz, hogy a határt átlépve a halál szenvedélye kezdi kitölteni a lényét; de ő mégsem a halálra mond igent, hanem arra a megfoghatatlanra és határtalansága miatt elviselhetetlenre, ami egyformán felülmúlja az életet és a halált..." /Földényi F. László: A medúza pillantása

"Több dolgok vannak földön és égen Horatio, mintsem bölcselmetek álmodni képes." /Shakespeare

"Mindig olyan helyen kellene állnom, amely az örökkévalóság felé nyitva áll." /Romano Guardini

Nincsenek megjegyzések: