2012. december 8., szombat

Daszkalosz

Az 1912-ben született Stylianos Atteshlis (Στυλιανός Αττεσλής 1912. december 12 – 1995) , azaz Daszkalosz a 20. század kiemelkedő gyógyítója, tanítója és fontos szellemi csatornája. Saját világlátása és tapasztalatai mellett Yohannan atya üzeneteit közvetítette a lehető legtisztább minőségben. Élő bizonyítéka volt annak, hogy manapság igenis megtalálható a valós kereszténység magva, lehet közelíteni a Krisztus-tudathoz.
"Ciprus szigetén született és élt. Tanulmányait különféle tanszakokon végezte, Cipruson és külföldön. Hosszú időt töltött Afrikában is. Élete során kedvelte a zeneszerzést, hegedűn és zongorán játszott. Emellett verseket írt, kertészkedett, festett s mindeközben nyelveket tanult. Legkedveltebb elfoglaltsága mégis maga a tanítás volt az élet értelméről, arról, miként kell fejlesztenünk és megértenünk isteni mivoltunkat."         
Nevét elsősorban Kyriacos C. Markides "Ciprusi mágusa" tette ismertté Magyarországon.
          Mindenféle túlzás nélkül állítható, hogy ha megnézzük a ma rendelkezésünkre álló ezoterikus irodalmat, akkor hosszú keresés után sem találunk még egy olyan - élő - tanítót, tisztánlátót, aki ilyen nyíltsággal, ennyi tudást osztott volna meg a nagyközönséggel. Amint áthangoljuk magunk ennek a sokat tapasztalt léleknek a nyelvezetére csoda dolgok tárulnak fel előttünk. Habár jelentős keresztény terminológia uralkodik Markides könyveiben is, egyáltalán nem beszélhetünk semmilyen értelemben a "hagyományos vallásos" megközelítésről. Kőkemény gnosztikus irodalmat kapunk készhez, amelynek tanításai nem csak egy életre szólnak.
          Daszkalosz saját példáján keresztül láthatjuk, hogy még a legmegvilágosodottabb mester is akárhová jut ""csak"" egy Igazságot kereső Ember marad. Legyen buddhista, muzulmán vagy keresztény az "Igazság keresőjének" a maga módján mindig az "Abszolútum fényére" kell törekednie. Természetesen mindenkinek lehetőségében áll az egójára hallgatni és negatív karmát felhalmozni, azonban elkerülhetetlen az a pillanat előbb vagy utóbb, mikor elsődlegesen mi vonjuk felelősségre magunkat múltbéli botlásainkért.
          Összességében tehát nem egy elérhetetlen, szűkszavú, keleti mester képe rajzolódik ki előttünk. Daszkalosz egy európai ember számára közeli és jól érthető (legalábbis annak, aki készen áll a mondanivaló befogadására) tanító. A spiritualitás, reinkarnáció, egyetemes jelképek, meditációk, működő gyakorlatok és különböző szellemi szférák mellett Markides könyveiben az Európai-Görög történelemről is megtudhatunk sok érdekességet. A Görög-Török konfliktus és Ciprus iránt érdeklődők, pedig kifejezetten bennfentes információkra lelhetnek.

A Ciprusi mágus

Markides trilógiájának első darabja, itt érdemes kezdeni az olvasást. Már csak azért is, mert ez a könyv található meg legkönnyebben magyarul, mind a boltokban, mind pedig interneten.
Megtörténik az első találkozás Daszkalosszal, Markides-en keresztül mi is fejezetről-fejezetre tudunk meg többet a mesterről és környezetéről. 
          "Kellemes meglepetésemre Daszkalosz beszédes ember volt és kérdéseimre tartózkodás nélkül válaszolt. Sőt, még kéthetente tartott összejöveteleikre is meghívott. Ezen az első találkozáson megértettem, hogy tanításai a keresztény miszticizmus és a hinduizmus elegyéből állnak. Úgy tűnt, hogy tanítványai között terjesztett ismeretekben a karma fogalma - az ok és okozat törvénye, ahogy ő nevezte - játszott központi szerepet. Daszkalosz világa iránti kíváncsiságom felerősödött, amint rájöttem, hogy bizony aligha volt ő primitív sámán, sokkal inkább egy rendkívül jó önkifejezéssel megáldott, intellektuálisan képzett ember. "
 
Hódolat a napnak

"Tegyük fel, hogy van egy csodaszép galériád, tele száz meg száz remekművel. Legyen ez a kiállítóterem a tudatalatti. Ha úgy döntesz, hogy szemrevételezed a festményeket, rajtad áll, hogy melyik sarokból indulsz el. De a képeket csak akkor láthatod, ha egy zseblámpával megvilágítod őket. Ezt a zseblámpát nevezed te önmagád tudatos részének. Én sokkal inkább hívnám gondolataid irányultságának. S bár ma még csak kis részét látod át az egész galériának a zseblámpa fényénél, egy szép napon, amikor öntudatra ébredsz, te magad fogod bevilágítani az egész termet! Ezt nevezem én tudatfeletti éntudatnak, egy olyan állapotnak, amit bár személyesen megtapasztaltam, mégsem tudom szavakba önteni.” 

Az 1987-es könyvben jobban megismerjük Daszkalosz világnézetét, mélyebb bepillantást nyerünk abba, hogy mik állnak a hihetetlen gyógyulások és felületesen csodáknak nevezet események hátterében. Markides maga is tudatosan az Igazság keresőinek sorába. Az olvasóval együtt igyekszik felfogni az elé került végtelen információt nyílt; értelmes emberként viszonyul a saját gondolatiságát is átrendezésre serkentő Daszkaloszi világhoz. Vagyis egyáltalán nem egy Carlos Castaneda-i elbeszéléssel kell farkasszemet néznie az olvasónak: itt a mester kifejezetten nyílt kártyákkal játszik (többnyire), a tanítvány pedig sok más nebulóval egy nagy, behatárolt közösség részeként vesz órákat.

„Gyakorlatilag minden gondolat és minden vágy egyfajta lelki-szellemi energiatöltet, amit a környezetünkbe sugárzunk. Amikor ezek az »elementálok« kikerülnek a külvilágba, formát öltenek és önálló életre kelnek. Az elementálok bárkit és bármit befolyásolni tudnak, ami azonos frekvencián rezeg azzal az illetővel vagy csoporttal, aki kivetítette őket. Éppen ezért az Igazság Keresőinek kötelessége, hogy az önelemzés és a megfelelő meditációs gyakorlatok segítségével csak és kizárólag jóindulatú elementálokat teremtsenek, olyanokat, amelyek üdvére vannak a többi embernek.” 
          "A misztikus beavatása nem pusztán abból áll, hogy a mester kardjával megérinti a beavatandó vállát és feje tetejét, miközben mormol néhány érthetetlen szót! A beavatás egy folyamat, ami a szellemi fejlődés ütemétől függően évekig, sőt, akár évszázadokig is elhúzódhat!

Lángoló szív

A Lángoló szívben újra olvashatunk lelki gyakorlatokról, meditációkról, az ötágú csillag szimbólumának helyes használatáról, kuruzslókról, tévutakról és Daszkalosz ismét kihangsúlyozza mennyire fontos nem csak magunk, hanem mások segítése és gyógyítása is. A könyvben szereplő gyakorlatok közül kettőt, itt a blogon már külön kiposztoltam. Ezen, utolsó 1991-es könyv beszerzése jelenleg magyarul legalább olyan nehéz, mint a Hódolat a napnak, ezért főképp online árveréseken és antikváriumokban keresendő.

„De ne feledd, hogy csak lehetőségekről van szó, nem bizonyosságokról. Mind az egyéni, mind a kollektív karma megváltoztatható, bármelyik pillanatban. Ez az emberi szabadság lényege!” 
"Amit mi tehetünk, az az, hogy segítünk kimozdítani az embereket közönyös állapotukból, és ráébresztjük őket, hogy mostantól tudatosan induljanak el önmaguk felfedezésének útján. Végül is valamennyi emberi lény azért született erre a világra, a polaritás világába, hogy itt kezdje meg tanulmányait. Nekünk, az Igazság Keresőinek tehát az a küldetésünk, hogy magunkat és másokat is segítsünk felébredni a tudatlanság és a nemtörődömség kábulatából. (…)"
          "Ne higgyétek, hogy az emberiség csak a Föld felszínén háborúzik! Sajnos bárhol és bármikor kitörhetnek harcok, ahol és amikor erre vágy kél az emberekben. Akik pedig gyilkolási, leigázási és hódítási hajlamokat visznek magukkal a túlvilágra, azok itt hadakozni fognak, csakúgy, mint az anyagi világban."
          „Az igazság az, hogy a májá világa tulajdonképpen az elementálok világa, azoké az elementális lényeké, akiket az emberiség folyamatosan teremt, s felelős értük. Az elementálok valóságosak - lehet, hogy az ember meg-megfeledkezik róluk, de előbb vagy utóbb felbukkannak a tudatalattinkból, és szembe kell néznünk velük, hiszen mi adtunk életet nekik. Látod, a májá tulajdonképpen a dolgok észlelésének egy módja. Mert ha körülöttünk minden csak májá lenne,” - azzal Daskalos körbemutatott a szobán, - „akkor Isten is csak fantáziálna, álmodozna. Márpedig az Abszolútom nem álmodik, hanem meditál! Mi pedig valamennyien az Ő örök meditációjában létezünk Minden Belőle bontakozik ki és Benne megy végbe.”

Gnózis I-II
The esoteric practice - The esoteric teaching/ A christian aproach to truth

Magyarországon Gnózis címmel jelent meg egy további két részre osztott mű, mely borítója szerint is a keresztény hagyományokhoz, "szóhasználathoz" és példázatokhoz igyekszik hű maradni. Markides könyveivel ellentétben itt már nem regényről, ha nem kötöttebb, egyetemi magasságú kézikönyvről beszélhetünk. Olvasása természetesen ugyanolyan izgalmas, mint Kyriacos trilógiája; sőt itt az elementálok, asztrális világok, angyalok és a karma törvényének még részletesebb, összefüggő leírását kapjuk. Összességében tehát hajóskapitányunk, Daszkalosz segítségével  még beljebb evezhetünk a misztikum és Abszolútum óceánjába. 

"FONTOS ÉS SZÜKSÉGES, hogy egy mester álljon rendelkezésre a tanulás időszakában, továbbá, hogy legyen igényed arra hogy a világ szent könyveivel vedd magad körül. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy mankóra kell támaszkodnod ahhoz, hogy képes légy utadon tovább haladni. Önmagadat kell adnod, félelem nélkül, üdvözölve és felfedezve a teljes életet. A világ körülöttünk folyamatosan változik, igen bonyolult, tele nyugtalansággal és kísértéssel, amelyek figyelmünket elvonják a lényegről. Mégis biztosan kell állnunk a lábunkon és folyamatosan próbára tenni magunkat. Igaz, életünk minősége az évszázadok során megváltozott, ám az emberi lét, a tapasztalatszerzés és a cél időtlen és örök maradt. Foglalkozz önmagaddal az előmeneteled érdekében! Tanulj meg különbséget tenni! Vonj le helyes következtetéseket!
Őszinte jóakaród, Dascalos."
 A lélek ébredése és az Arkangyalok gyógyító ereje

Dr. Nicholas C. Demetry és Edwin L. Clonts szerzőpáros könyvei illeszkednek még a sorba, melyek jelenleg magyarul is olvashatók.
"...Demetry maga is számos spirituális módszert kipróbált. Felfedező útja végül Dr. Stylianos Atteshlishez vezette (ismertebb nevén Daszkalosz, a ciprusi mágus), akitől keresztény miszticizmust és gyógyítást tanult, s aki rávezette, hogy a személyiség mélyebb megértése elsőrendű fontossággal bír a gyógyulásban. Dr. Demetry az Enneagramról Helena Palmernál tanult, s jelenleg ő maga is tart enneagram tanfolyamokat." 

További külső linkek:
http://www.etherikos.hu
http://www.researchersoftruth.org
http://daszkalosz.mindenkilapja.hu