Blog célja

Az oldal célja, hogy külső és belső világainkról hiteles szellemi üzeneteket mutasson be. Olyan írókat, médiumokat, tanítókat, kiknek szavai közelebb vihetnek minket a világmindenségben elfoglalt szerepünk megértéséhez.
          Számos olyan látens, rejtett emberi képességünk van melyekről nem tudunk, vagy kifejlesztésükről ritkán esik szó a hétköznapokban. 
          Az ókori bölcsek ideje mára lejárt, a tudást és információt, ha megosztható nem szabad önző mód megtartanunk, inkább továbbadni hátha akad olyan, aki akarja és tudja alkalmazni!
A fekete mágia és az egó térhódítását vissza kell szorítanunk, s tudásunkat teremtő mód, önmegismerésre és gyógyításra kell használnunk.


"Célunk az, hogy hirdessük azokat az igazságokat, amelyeket mások türelmes kutatómunkája alapján ismerhettünk meg, és felhasználjuk e tudást fejlődésünk érdekében, hitünk megerősítésében." /Daskalos - Gnózis I 
"A határokat átlépve, a megrendülésnek e pillanataiban, kiderült, hogy ő maga éppoly utolérhetetlen és határtalan, mint bármelyik feltételezett isten; hogy ez az állítólagos isten, örökös száműzöttként, csakis benne tud életre kelni; hogy mint mindenre, őrá is az a sors vár, hogy a létezés által múlja felül önmagát, anélkül, hogy ez bármiféle beteljesüléshez vezetne; és hogy alapvetően a viszály, a paradoxitás élteti, az, amit Hérakleitosz háborúnak nevez, Jakob Böhme pedig mindenütt jelenlévő pokolnak. Igaz, hogy a határt átlépve a halál szenvedélye kezdi kitölteni a lényét; de ő mégsem a halálra mond igent, hanem arra a megfoghatatlanra és határtalansága miatt elviselhetetlenre, ami egyformán felülmúlja az életet és a halált..." /Földényi F. László: A medúza pillantása
"Régen, leginkább abban hitt az ember, ami láthatatlan volt a számára. Mára viszont a civilizációs eszközök jóvoltából tömérdek dolog vált előtte láthatóvá, pazar tálalásban, minden percben. Az emberiség zöme roppant hálás ezért az ajándékért. Közben eszébe se jut, hogy épp a rengeteg látvány takarja még inkább azt, amit érdemes volna látni." /Csoóri Sándor
"A csoda az egyetlen realitás.
Amelyik ember nem hisz a csodában, az nem realista." /Szepes Mária
"The World can only change from within.
= A világ csak csak belülről változhat meg."
/Eckhart Tolle
"Ismerd meg önmagad!" /Delphoi
"A reinkarnáció tényét nem ismerték föl, s ez mérhetetlen türelmetlenséget és igazságtalanságot szült. Egyetlen életbe próbálták belezsúfolni a Lélek fejlődésének végtelenül hosszú folyamatát. Ennek az esztelen igyekezetnek lett az eredménye, hogy történelmünket a fanatizmus s a türelmetlenség szülte, a vallás fogalma nagyon korán összekapcsolódott az erőszakkal s a háborúval, és az önmagát kereszténynek nevező Európa a földet nem a megbocsátó Krisztus országává, hanem tömegsírrá tette. Az út egységét, a tapasztalások értelmét és a fejlődés hosszú folyamatát nem ismerték föl. A végtelen láncolat megszakadt, a lélek ki-belégzésének folyamata megakadt, egyetlen, pukkadásig felszívott mély levegővétellel kellett kibírni az Örökkévalóságig(...)
A Teremtés nem üzemi baleset eredménye. Nem fölrobbant Csernobil, amelyből kirepültek a lázadó lelkek, hanem egy végtelen Intelligencia tudatos műve, amelynek lényegét nemcsak a természeti törvényekben, de magunkban is tapasztaljuk ... Ezért arra a kérdésedre, hol vannak a mesterek, az a válaszom, hogy nem tudom. Hogy a szellemvilágból inspirálnak, arról megbizonyosodtam(...).
Az embernek egyénileg és társadalmilag nem az a feladata, hogy egy ősi állapotban megőrizze magát, hanem az, hogy végigmenjen a létspirál valamennyi állomásán, hogy ami rejtve volt, az megnyilvánuljon, hogy megtapasztaljon minden lehetőséget, mert csak aki mindent megtapasztalt, válhat Mindenné. Aki túlságosan őrzi magát, s beletapad a tradíciókba, görcsösen szorítja megtalált kincseit, s nem hajlandó alávetni magát a vándorút és metamorfózis kozmikus törvényének, annak szembesülnie kell azzal a ténnyel, hogy lemarad; ő maga és valamennyi szellemi kincse muzeális darabbá válik, képtárrá, könyvtárrá, amely elvesztette egykori elevenségét és termékeny sugárzását." /Müller Péter
 "A határátlépés élménye felforgató, a határtalanság megtapasztalása tragikus. Érthető, hogy a legtöbb közösség megpróbálja kiszorítani a látómezejéből. A közösségek egyik előfeltétele, hogy elkötelezzék magukat a mértéknek, tiszteletben tartsák a határokat és megpróbáljanak ellenállni mindennek, ami felforgató, szuberzív. A határátlépés élménye ezért minden szempontból „közösségellenes...".
/Földényi F. László: A medúza pillantása

Nincsenek megjegyzések: