2011. február 26., szombat

Edgar Cayce (1877 - 1945)


Edgar Cayce (1877. március 18. USA - 1945. január 3.)
Edgar Cayce a huszadik század egyik kiemelkedő misztikusa és szellemi látója. Mélyen vallásos környezetben nevelkedett fel, a Biblia állandó olvasmányai közé tartozott. Érdekes módon, annak ellenére, hogy rengeteg barát vette körül életében, mindig is magányos lélek maradt, egészen haláláig. Kezdetben könyvkereskedésben dolgozott, majd kitanulta a fotográfus szakmát. Tisztánlátó közléseit alvás közben, jegyzőkönyvvezető jelenlétében tette. Negyvenhárom év alatt harmincezer ilyen dokumentált eset maradt fenn. Elsősorban betegeknek adott pontos képet betegségükhöz és gyógymódot, illetve gyógyszereket ajánlott hipnotikus álomba merülve. A diagnózis és terápia az esetek kilencven százalékában helyesnek bizonyult. Soha nem tanulta az orvoslást, a tudósok, orvosok megvizsgálták, és nem találtak tudományos magyarázatot a jelenségre. Soha nem kereste a népszerűséget, nem a pénz hajszolásáért tevékenykedett.
Noel Langley - Edgar Cayce a reinkarnációról - c. könyvében számos érdekes dolgot közöl. Ezen elbeszélések rávilágítanak arra, hogy egy bizonyos "entitás" nem csak egy emberi életet él le. Ez a modern úgy nevezett "ezoterikus körökben" elfogadott tétel, azonban csak kevesen világították rá arra a tényre, hogy a leélt számos életek hogyan szövik át meg át egymást. Példa erre egy olyan eset, mikor a "saját fia" tért vissza egy új testben s ő neki segített, illetve az akkori szülők keresték fel.
Sokfajta kétségbe esett, eltévedt ember kereste fel élete során, s az igazlátások (avagy angolul readingsek) során sokan választ is kaptak. Előfordult, hogy az "alvó" Cayce olasz nyelven adott tanácsokat egy természetesen olasz embernek. S természetesen Cayce soha életében nem tanult olaszul. Aki nem akar hinni az ehhez hasonló megmagyarázhatatlan dolgokban, az valószínű nem is foglalkozik vele. Ezért a kételkedőket mellőzve jómagam tényszerűen közlöm a fellelhető információkat. Véleményem szerint Cayce története igaz, már csak azért is, mivel számos hiteles ember fordult hozzá, olyan dolgokat mondott, amik tökéletesen beigazultak - ez pedig több, mint szerencse. Mindemellett, pedig a tisztánlátások dokumentálva vannak, az anyagok hozzáférhetőek és végül, de nem utolsó sorban hiszek a lélek - megtapasztalható erejében.
Alvó prófétának is nevezik, főleg azért, mert a jövőre vonatkozó dolgokat közölt. Ezek legtöbbje személyes információ volt, mivel általában testileg, lelkileg beteg, eltévelyedett emberek keresték fel.
A tisztánlátások során, mintha a háttérben a következő felirat villódzna: "Haszontalan szenvedés". Haszontalan szenvedés, amit elkerülhetünk. Például, ha megcsináljuk a házi feladatot a tanárunknak, akkor elkerüljük a rossz pontokat és az év végi megalázkodást.
Föl merül a kérdés: „105: - Miért nem emlékszünk előző életeinkre? - Nem kell emlékeznünk – jelentette ki. – Azonosak vagyunk valamennyi emlékünk összegével. – Ezek nyilvánulnak meg szokásainkban, megmagyarázhatatlan viszolygásainkban, vonzalmainkban és ellenszenveinkbe, tehetségeinkben és vakfoltjainkba, fizikai és érzelmi erőnkben vagy gyengeségünkben.”*
Magyarán a múltba tekintés hasztalan, minden problémát megoldhatunk a jelen eszközeivel. Mert a megoldó kulcsnak is nálunk kell lenni valahol. Ugyanakkor néha nem árt egy kis katalizátor, ami felgyorsítja a folyamatot. Sok embernek ez volt Edgar Cayce. Rávilágított arra, hogy megéri az Egésszel foglalkoznunk, s ha úgy adódik kész kell lenni világképünket újra értelmezni.

Atlantisz
Cayce egyik visszatérő témája az elpusztult szigetcsoport, Atlantisz civilizációja. Számos lélekről azt állította, hogy élt Atlantiszon és bár csak részletekben, de az elveszett világ kultúráját részletesen is ismerteti.
Egy, a jelenlegi Atlanti – óceánból kiemelkedett háromrészes szigetcsoport volt, amelyen a miénket messze túlszárnyaló civilizáció uralkodott. Ismerte és a gyakorlatban alkalmazta az atomenergiát, ami végül a kontinens pusztulásához vezetett. Atlantiszi túlélők nagy csoportjai jutottak el Közép – Amerikába és Észak – Afrikába. Egy részük, amely elszigeteltsége miatt nehezen asszimilálódott, Franciaország és Spanyolország között, a Pireneusokban telepedett le az ő leszármazottaik a mai baszkok.
E. C. szerint Atlantisz egy 200 ezer éves gyökerekkel rendelkező civilizáció, melynek utolsó szigetei I. E. előtt 10’000-ben merültek el végleg. Atlantiszt sokáig megosztotta két ellenségeskedő csoport a Beliál fiai és az Az Egy törvényének gyermekei közti háborúskodás.
[Érdekességkép megjegyzendő, hogy a nemrég törölt Caprica nevű sorozatban hasonló csoport, avagy csoportokat mutattak be, néha kínos hasonlósággal.]
Engem személy szerint nagyon érdekel a téma. S szeretném azt hinni, hogy Cayce múltra vonatkozó információit jó kiindulási alapként lehet használni. Későbbiekben ha lesz időm és további kész anyagom Atlantisszal kapcsolatban, akkor azokat megpróbálom minnél hamarabb itt is közölni.
Források:
Noel Langley Edgar Cayce a reinkarnációról

* N. L. - E. C. a reinkarnációról 105. oldal.