2018. március 20., kedd

Szemrád Nándor

Szemrád Nándor 1967 január 31-én született Budapesten, magyar asztrológus, misztikus kutató, író, újságíró. Tőle származik az Irányítók kifejezés. A Baktay Ervin Asztrológiai Főiskola hallgatója volt a '90-es években. Könyvei: Szabadítsuk fel a Földet! (2006, Benyovszky Mátéval) Harc a Földért (2011).

"Felmerül a kérdés, érdemes-e írni olyan dolgokról, melyeket tapasztalataink nélkül tán mi is aggályokkal fogadnánk... segít-e ez máson? Először is leszögeznénk: sok embernek ez csak egy pozitív visszacsatolás, korábbi megérzéseikre, illetve olvasmányaikból levont következtetéseikre.E területen kevésbé jártas olvasóinkban kérdéseket szeretnénk idézni, gondolatokat indítani. Szemléleti horizontunk tágításán fáradozunk, de távol áll tőlünk mindenféle térítési vagy befolyásolási szándék." - hangzik el a Mentsük meg a Földet! c. könyv bevezetésében, amely többek közt olyan témákkal foglalkozik, mint az idegen lények, a Földet irányító hatalmak és az emberben rejtőző lehetőségek kiaknázása. 

Szemrád Nándor írásai 2017 óta a szemradnandor.blog.hu oldalon találhatóak meg. Az általa érintett témák számosságára tekintettel azok külön-külön bemutatására ezen a felületen nem vállalkozunk, viszont annál inkább bátorítunk mindenkit hogy végezze tovább a saját kutató munkáját. Ha segítséget, inspirációt talál esetleg épp a "Szabadítsuk fel a Földet!" oldalain akkor ez a bejegyzés nem volt hiábavaló. 

Szemrád mellett érdemes megemlíteni Tóth Bálintot, aki többször hivatkozik Szemrád-ra előadásaiban és több alkalommal kifejti kit tart "irányítók"  alatt. Tóth Bálint előadásairól szintén találhatóak felvételek a youtube-on, a jatekneve csatornán.

Természetesen mindként előadó kritizálható, követelhetőek tőlük bizonyítékok melyekkel alátámaszthatnánk állításaikat, de mind tudjuk hogy a kérdések lényege sokszor az, hogy további kérdéseket tudjunk feltenni. Természetesen a szkeptikusoknak válaszok és bizonyítékok is akadnak szép számmal pl. lásd az MKUltra projekt esetében.

Mindenki annyira ás le mélyen a nyúl üregében amennyire lehetőségei és kíváncsisága engedi, hogy a fentebb említett két előadó ezt mennyire tette meg azt mindenki saját maga döntse el. Egy biztos: - "több dolgok vannak földön és égen, Horatio, mintsem bölcselmetek Álmodni képes..." /Hamlet.

Források:
https://www.scribd.com/document/342353450/Szemrad-Nandor-Mentsuk-meg-a-Foldet-pdf http://jatekneve.blog.hu/

2017. június 26., hétfő

Száraz György új könyve: A kiválasztottak titkos tudása

Minden spiritualitás és az önmegismerés iránt érdeklődőnek ajánlott elolvasni Száraz György új könyvét. A mű a 2008-ban megjelent Beszélgetés a Kristálykoponyákkal című könyv átdolgozott, kibővített második kiadása.
"E könyvben feltárt titkok nem csupán a mindennapokban, hanem a spirituális fejlődésben is növelik a tisztánlátást és már sok kiválasztottat segítettek át, emeltek fel a tudás állapotába. Amennyiben céljaink közösek, akkor ez a könyv a szellemi és lelki kiteljesedésedet fogja szolgálni, mivel tartalma egyebek mellett a következő témákat érinti:
- Isten és a Lélek valódi természetének megértése
- Az Élet legfontosabb törvényei a gyakorlatban
- Az Eredethez való visszatérés
- Sorsunk alakíthatóságának és az önnevelésnek kulcsai
- Rengeteg titok a magasabb létsíkokról"

"Ezek nem igéretek, hanem az örökérvényű tudás kézzelfogható és gyakorlatias elemei, melyek a földi sorsokról és az örökéletről szólnak, amelyben most éppen az emberszerepet próbáljuk ki. A kozmikus tudás a rendelkezésedre áll! Ne feledd, a Sorsod kovácsa Te vagy! Ahogy az ősi bölcselem mondja: "Mert minden ismeret végül önismeretté válik.""


 A NAPVALLÁS RENDEZVÉNYEI

Ugyan ezen események ilyen elkövetkező publikációjára nem kért jelen blog írója előzetes engedélyt (és együttműködés sincs semmilyen formában a Napvallás szervezőivel), de az időpontok és rendezvények a szerző által osztott szórólapon is szerepelnek. Továbbá az Enigmák és az Ébredés c. műsorokban is fel szokták rájuk hívni a nézők figyelmét. Július folyamán tehát az alábbi eseményeken lehet a szerzővel találkozni:

Júlis 1. Istentisztelet (12:00 - 13:30)
Júlis 5. Aurafejlesztő és Meditációs Klub (18:30-20:00)
Júlis 8. Főnix-program, bejelentkezés szükséges (10:00 - 12:00) és Istentisztelet (12:00 - 13:30)
Júlis 12. Aurafejlesztő és Meditációs Klub (18:30-20:00)
Júlis 14-16. Nyári tábor - bejelentkezés szükséges (napvallastabor@gmail.com)
Júlis 19. Aurafejlesztő és Meditációs Klub (18:30-20:00)
Júlis 22. Egyiptomi Újév - új ősi egyiptomi szertartásokkal
Júlis 26. Aurafejlesztő és Meditációs Klub (18:30-20:00)
Júlis 29. Istentisztelet (12:00 - 13:30)

Előzetes jelentkezés szükséges minden egyes program esetében.
Email: szernap@gmail.com
Tel.: 30/515-8802 Naptemplom 2120 Dunakeszi Szent István utca 15.

További információk:
boldognapot.hu
Enigmák Facebook 
Napvallás Facebook


2017. május 7., vasárnap

Tanpai Gyalchen Rinpocse - Buddhizmus Magyarországon

Egy új témát nyitva azon buddhista tanítókat vesszük sorra, akikkel Magyarországon is lehet találkozni. Tanpai Gyalchen Rinpocse az első akire felhívjuk a figyelmet, a mesterrel hosszabb elvonulások alkalmával Kunhegyesen lehet találkozni, de más nagyobb városokba is szerveznek tanításokat.
"Ácsárja Guru Karma Tanpai Gyalchen Rinpocse Tibetben született Kajlás szent hegyénél, mely a mindenható isten, Siva Nárájan és Umá Déví istennő fenséges titkos palotája. Születését szerencsés jelek kísérték, miszerint békét és egységet hoz majd a világba.

Rinpocse hat éves korában elkísérte szeretett szüleit Nepálba (ez Buddha születési helye), ahol jelentős beavatást és tanításokat kapott a Dharma Urától, Őeminenciájától 1. Drubszing Rinpocsétől, valamint sok más tiszteletreméltó tanítótól, és Nepál gyönyörű országának állampolgára lett.

Fiatalon, 1969-ben a Mester beiratkozott a hírneves Szanszkrit Egyetemre, ami Váránasziban, a nagyszerű Indiában található. Az egyetem tíz éve alatt buddhista, hindu és más isteni vallásfilozófiákat és tanításokat tanulmányozott.

A Mester szavaival: „A legnagyszerűbb India, valamennyi vallás és hívő otthona, hihetetlenül jóságos és nagylelkű támogatásával megadta nekem a legkiválóbb lehetőséget arra, hogy tanuljak, így 1979-ben megszereztem az „ácsárja” (a filozófia doktora) címet. Örökre hálás vagyok a nagyszerű Indiának és valamennyi megvilágosodott gurumnak, hiszen feltétel nélküli szeretetükkel és isteni tudásukkal örökre megáldottak, hogy életemet a Földanya szolgálatának és az emberek megvédelmezésének szenteljem. Ezért arra inspirálom az embereket, hogy az egyetemes szeretet és béke egységében hozzák létre a vallások világszintű egységét.”
Ezt követően a Mester csatlakozott egy hagyományos, a megvilágosodás intenzív meditációs gyakorlatait átadó három éves, három hónapos elvonuláshoz, majd további egy évig részt vett egy Hévadzsra és Kálacsakra elvonuláson is. Mindkét elvonulás Őszentsége a 16. Gyalva Karmapa és az elvonuló mester, Bokar Rinpocse legfőbb útmutatása alatt állt. Az elvonuláson, mely a Rumtek kolostor felett található elvonuló központban, Szikkimben, Indiában zajlott, tizenhat kiváló láma vett részt.

Az elvonulás végeztével Rinpocse a „Meditáció és megvilágosodás autentikus mestere” lett. Mind a hosszú elvonulás örömteli befejezése, mind a gyökérmester, a 16. Karmapa, valamint a szeretett 3. Dzsamgön Kongtrul eltávozásának szomorú ténye mélyen megérintette a Mestert, aki e két tapasztalat hatására erőteljesen elhatározta, hogy megvédi és magasztalja az isteni karma kagyü hagyományvonalat, a következő valódi Karmapát és Dzsamgön Kongtrult.

A Mester 1984 óta gyakran fogadja el nyugati országokban élő tanítványok meghívását, akik arra kérik, hogy ossza meg velük a megvilágosodás isteni tudását és az egyetemes szerető szív, valamint az örökké tartó béke és harmónia kifejlesztésének a technikáját. A mester mindenekelőtt arra tanítja őket, hogy váljanak az érző lények javára és védelmezzék meg a világot.

Miután a Mester a virágzó Szingapúrban, Malajziában, a nagyszerű Indonéziában, Hong Kongban és a gyönyörű Thaiföldön nagylelkű és jóságos barátokra és tanítványokra talált, 1990-ben megalapította és építeni kezdte a Fehér Királyi Kolostort és Vallásos Tanulmányok Intézményét Katmanduban, Nepál fővárosában. Nepál egyik legnagyobb és leghaladóbb kolostoraként a Fehér Királyi Kolostor folyamatosan több száz idős és fiatal szerzetest és szerzetesnőt fogad be és biztosít számukra ingyenes lakhatást, étkezést és vallásos tanulmányokat (a szerzetesek közül a legtöbben a társadalom legszegényebb, leghátrányosabb rétegeiből érkeznek). A kolostor szerzeteseinek és szerzetesnőinek ellátása mellett a Mester nagylelkűen számos segítségre szoruló idős és szegény nepálit is támogat, és kolostorában fogadja a világ minden részéről érkező barátait és tanítványait. Vallási hátterüktől függetlenül a Fehér Királyi Kolostor a vallásos tanítványok, meditáló gyakorlók és barátok mentsvára, ahol mindnyájan a Mester rendkívüli, kristálytiszta tanításaiban és nagylelkű vendéglátásában részesülhetnek.
Tevékenységével a Mester a legemberibb, minden érző lény felé sugárzó önzetlen szeretetet példázza, tanításaival pedig arra buzdít mindenkit, hogy szabaduljanak meg a haragtól, az önzéstől és a negatív érzelmektől; a türelem és a megbocsátás gyakorlásával fejlesszék ki a szerető együttérzést; és legfőképpen műveljék magukban a mindenható Buddha egyetemes szerető szívét és megvilágosodásának bölcsességét.

A mester erőteljesen hangsúlyozza, hogy a vallásos gyakorlásnak tisztán és önzetlenül a megszabadulásra és az összes érző lény szolgálatára kell irányulnia, ezenfelül tisztának kell maradnia a politikától és az üzleti érdekektől. Azáltal, hogy rámutat a vallások lényegére, és arra ösztönöz mindenkit, hogy védelmezzék az összes embert és segítsenek abban, hogy a világ megtalálja az egyetemes tartós békét és megszabadulást, a Mester az összes vallás és az egész emberiség egységét hangsúlyozza."

Forrás és elérhetőségek:

2017. március 19., vasárnap

Szűz és a bika a játszótéren

"New York a világ közepe, New York közepe a Wall Street, a Wall Street közepe pedig az a szobor, amely egy támadó bikával jelképezi a vágtató pénzpiacok hipermaszkulin világát. A State Street Global Advisors nevű meghatározó Wall Street-i cég március 8-ra egy kislány szobrát állította fel, közvetlenül a bika orra elé.
A cég ezzel szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a nagy amerikai cégek igazgatótanácsában máig túlnyomó többségben férfiak ülnek, és a nők a pénzügyi szektorban is kevesebbet keresnek férfikollégáiknál." (444.hu)
A puszta híren és művészeti ambíción túl lépve érdemes megvizsgálni más oldalról is a két szobrot. 
Az asztrológiai megfeleltetés azonnal felkínálja magát: amit látunk az a szűz és a bika anyagba öntve. Egy törtető, határozott bika ereje teljében találkozik az évkör másik nyugodtabb, rendszeretőbb alakjával. Azonban a valóságban nem ellenségek, a csillagos égbolton ugyanazon rendszer két határozott pontjaként nagyszerűen "jól érzik magukat".
A szobrok mélyebb jelentésére kevesen figyeltek fel eddig. Az egyik külföldi oldal az  awerness amely több más építészeti enigma közt a Wall street-i bikát is megvizsgálta asztrológiai szempontok szerint. A linkelt cikk az angolul tudóknak ajánlott.
Amennyiben ez a szoboregyüttes nem a véletlen műve feltételezhetjük, hogy a megrendelők fontosnak tartják a modern 21. században is a csillagbölcselet tudását. Orrunk alá dörgölik, hogy tudatában vannak az archetipikus szerepeknek.
Vajon kinek állt érdekében a szobrok felállítása? Eleve tervezve volt a kislány alakja, már a bika előtt is? Esetleg még más fajta ábrákra is számíthatunk? Vagy mindez a véletlen műve és nem kell többet bele látnunk, mint amit közölnek velünk?

Akármi is legyen az igazság érdemes nyitott szemmel járni, mert hasonló egyezéseket könnyen találhatunk. A kérdés felvetés, pedig amíg nem tiltott legalább saját elménket fitten tartja és segít a világot szélesebb perspektívábban láttatni, mint ahogy nekünk tálalják.

2016. november 22., kedd

Miért NE játsz a szellemvilággal?(!)

- Miért ne játsz a szellemvilággal? - Nos azért, mert az avatatlan ember végül maga válik játékszerré, áldozattá. Persze ez a közhely mindenre igaz, mégis nem lehet elégszer hangoztatni.

A TITOK: A TÚLVILÁGON MINDEN FOLYTATÓDIK

A misztikával foglalkozók évezredek óta ismerik a halál misztériumát. Adeptusok, mágusok, sámánok, jógik és táltosok számtalan nemzedéke kutatta a különféle létsíkokat. Mindezt nem pusztán a kíváncsiságuk kielégítése miatt tették, sokkalta inkább az élet dicsőítése és segítése volt céljuk. Tanácsaikat, megfigyeléseiket pedig nem árt megfogadni, ugyanis amit mi átlag emberek érzékelünk az életből az rendkívül kevés. Tudásunk csak a hétköznapi ébrenléti állapotról van, dacára annak hogy megvan a képességünk a színfalak mögé tekintésre. Wictor Charon lesz első kalauzunk a díszletek világában:

Az álom és a halál

"A hermetikus hagyomány azt tanítja, hogy a halál nem valami különleges állapot, hanem a mindennapos mély alvás ikertestvére. Az alvást már régóta összehasonlítják a hallálal, mindössze annyi különbséget felvéve, aennyi az álmodás és az álomtalan mély alvás között van.

A valóságban azonban még ekkora eltérés sincsen. A halál nem hasonlítható álomtalan alváshoz, mert a halódó képzelete sokkal erősebben dolgozik, mint az álmodóé és a földi léte utolsó perceiben már nincsen teljesen jelen, hanem túloldali egyénisége személyes jellemvonásait ölti fel, hogy annál könnyebben léphessen át másik életébe. 

Ezért a haldoklók már nem ismerik fel hozzátartozóikat, idegen és a helyszínen nem ismert személyekhez beszélnek, sokszor megismétlik, amit azok nekik mondanak, a szöveg pedig legtöbbször az, hogy "eljöttek érte". Ez nem pusztán az agónia hatása, hanem a másik élet körének behatolása a fizikai síkra. A haldoklót csakugyan barátok, társak, és rokonok várják odaát. Akik érte jönnek ugyanazok, akikkel az asztrálsíkon mindennap együtt élt, de most, hogy véglegesen átteszi lakását arra a vidékre, az ottani kolónia idősebbjei eljönnek megkönnyíteni költözködését.

A haláltusa, vagy az itt maradó hozzátartozóktól való elszakadás könnyebb, ha az illető nem megy idegen helyre. Ezért nagy szellemek agóniája rövid, távozása békésen elégedett. A barátok köréből más barátok körébe lép át, teste szenvedései pedig hamar véget érnek. Öntudatlanság, vagy teljes álomtalan alvás csak igen ritkán szokott előfordulni, ha a haldokló súlyos kor kimerítő küzdelmei után van. Rendszerint azonbna a halál abban az állapotban köszönt be, amelyben mindennapi élénk álmosá közepette tartózkodunk. 

Az ilyenkor felmerülő képek még színesebbek, élénkebbek, egész életünket magunk előtt látjuk, még elfelejtett jelenetek merülnek fel lelki szemeink előtt, s most világosan emlékszünk rá, hogy azok valamelyik elmúlt életünk részei. Egyidejűleg az asztrálsíkról ismert társak csatlakoznak hozzánk, felvilágosításokat adnak, dolgunkra hivatkoznak, de migm ég nem mehetünk, mert fizikai síkunkkal nem végeztünk. Később a test és az asztráltest közötti kapocs egészen megszakad, ami egy olyan érzés, mintha egy fájó túlfeszített ideg kábítószer hatására beszüntetné működését. Hirtelen megkönnyebülés a fizikai érzések eltompulása, majd kihunyása következik be, amit olyanfajta extázis követ, ami keleti narkotikumok élvezése után, vagy épetmámorban szokott beállni.

A tudat csodálatosan tiszta, látásunk mindne oldalra kiterjedő lesz, egyszerre elvész az idő és a tér szemléletének formája, a doglok többé nem okozati és időrendi sorban jelennek meg előttünk, hanem keverten. A múlsz összeolvad a jövővel és a jelennel, lehetetlenség megkülönböztetni, mi volt előbb és mi volt utóbb, egészen bizonytalan a tér érzékelése is és ami a legfurcsább úgy tűnik, hogyha bármilyen helyre rágondolunk, vagy ilyesmi csak felmerül bennünk, rögtön ott találjuk magunkat."

Hogyan értekezhetünk az elhaltakkal? 

"A magasabb létsíkokkal való érintkezés háromféle módon lehetséges. Először az ősi mágikus nekromantia halottidéző szertartásain keresztül, amikor az elhunyt lárvája az áldozati tűz párájában jelenik meg, másodszor pszichikai közvetítő személy, illetve médium útján, s harmadszor közvetlen lelki átéléssel, az asztrálsík mentális behangolása útján.

A három módszert egy-egy külön tudomány ismerteti. Az első a Ceremoniális Mágia, a második a Szellemtan, a harmadikat az ezoterikus misztika tanításai. Tapasztalat szerint az utóbbi a legmeggyőzőbb és a legtökéletesebb módszer, de alkalmazása bizonyos előtanulmányokat, úgynevezett szellemi tréninget követel. A Ceremoniális Mágia lárvákat idéz, ez amint láttuk nem célravezető, mivel nem a transzcendentális személyiséget kapjuk meg, hanem annak félanyagi burkát s az áltlaa nyert felvilágosítások a múltra vonatkozó körülmények kivételével, megbízhatatlanok. 
Aki barátainak és hozzátartozóinak jelenlegi valóságos helyzetéről kíván megtudni dolgokat, az ezen az úton nem fog hozzájutni semmi érdemlegeshez.
A szellemtani változat idegen közvetítő igénybevételével, meg túl nagy hiszékenységet követel, a jelentkező személyiség többnyire nem azonos a keresett személlyel és még frappáns válaszok esetében is fenn marad a lehetősége annak, hogy ravasz csalás áldozatai letttünk vagy az elhunyt lárvájával állunk összeköttetésben. Általában, amit másodkézből kapunk, azzal szemben mindig ajánlatos és jogosult az óvatosság, mert nagyon is befolyásolható médiumoknál sohasem lehet tudni, ki áll az asztrális leadó másik oldalán.

Közvetett forrásból származó elbeszélés éppen ezért sohasem hathat az élmény erejével, legalábbis erős intellektusnál nem. Azért legcélszerűbb az, ha a transzcendentális érdeklődésű egyén saját maga törekszik összeköttetésbe lépni a felsőbb világokkal. Ennek lehetősége mindenki számára fennáll, csak előkészületeket igényel. Mint ahogy senki sem lesz egyik napról a másikra valamilyen tudomány mestere, még az az iparokat is évekig kell tanulni, úgy a szellemi érintkezés tana is előtanulmányokat kíván attól, aki a láthatatlan világban otthonosan akar mozogni. Annak a módszernek, amely ehhez vezet, ami áltla am gasabb pszichikai képességek kifejlődnek, természetesen semmi köze sincs a népszerű spiritizmushoz. Amiről itt szó van, az a primitív szellemtannak pontosan ellenkezője. A médiumizmus alpaját az a gondolat képezi, hogy a szellemi korrespondenciára vállalkozó eszközöknek passzívan át kell adnia magát a szellemvilág befolyásának. Nos, a hermetikus módszer megköveteli tanítványaitól az állandó aktivitást és szellemi éberséget. (...) Világos, hogy csak ezen az úton érhetünk el reális kapcsolódást szupernormális régiókkal, különben nem lesz módunkban megválogatni ki látogat el házunkba."


A LEGROSSZABB DOLGOK AMIT TEHETÜNK

A nem tudás miatt könnyen felesleges köröket futhatunk, bajba is keverhetjük magunkat. Ha elég értelmesek vagyunk, akkor viszont szelektálunk és kerüljük a sötétebb helyeket. Ez olyan, mint a nagy városokban amikor tudjuk, hogy van ahol este is nyugodtan sétálhatunk telefonnal és pénztárcával a kezünkben, nem fogják ellopni. Viszont ha sikátoros, bűnözőkkel teli negyedben mászkálunk ott bármi megeshet, többnyire olyan aminek a végkimenetelét nem fogjuk szeretni.

Villás Bélának van egy újabb előadása, ezt ajánlom mindenki figyelmébe. Nem riogatás a cél, de azért jobb tisztában lenni a dolgokkal. Szanszkrit szóhasználattal élve: a szatvához kellemesebb kapcsolódni, mint a tamaszhoz.

Folyton elementálképző erővel gondolunk rá
Az átköltözött társunkra, ha túlzó erővel gondolunk magunkat könnyedén megbetegíthetjük. Ősi tradíciók ezért is korlátozzák a gyászra szánt idejét és annak formáját.

Elmegyünk egy halott látóhoz
Azonkívül, hogy a pénzüktől is megfosztanak, nem hagyjuk a szeretett társunkat könnyen távozni fenn áll annak a veszélye is, hogy magunkra irányítjuk olyan értó entitások figyelmét akikkel a halott látó kommunikál.


Ouja tábla
Nem tudjuk, hogy ki van a "telefon" másik végén. Képzeljük el, hogy otthon vagyunk egyedül a házban és felhívunk egy ismeretlent. Nem fog történni semmi különös, legfeljebb mindkettőnk idejét elraboltuk. De ha ne adja Isten felhívjuk a helyi "maffiát", akik visszakövetik a hívást és ők viszont meglátogatnak minket, akkor lehet, hogy épp bőrrel nem ússzuk meg a játékot.

Drogok
Akármilyen hihetetlen a dohány is, az egyszerű cigaretta füst is képes felhívni a szellemvilág figyelmét. A keményebb drogok, pedig egészen egyszerűen képesek az emberi tudatot kiiktatni és nyitott kaput adni más idegen entitásoknak. Tehát ha nem akarjuk esetlegesen hónapokon belül csontsoványra fogyottan a pszichiátria falán a repedéseket nézni, lehetőleg kerüljük el ezt a gyilkos tudatmódosítást.


AMIVEL BIZTOS NEM ÁRTUNK ÉS SEGÍTHETÜNK IS

A hamvasztás
A fizikai test, a porhüvely mihamarabbi elégetését az ősi kultúr népek nem csak higéniai megfontolásból művelték. Tudták, hogy a sötét oldal az eltávozott testét képes saját céljaira használni, ezért gyújtottak máglyát. Már maga érdekes a máglya szó is, magyar füllel nagyon közel áll a mágiához.

Ha az eltávozottra gondolunk akkor mondjuk, hogy menjen a fény felé. Folytassa útját! Ezzel mindenképp segítünk, első sorban magunkon. Az örök életben való megnyugvás fontos, hogy minden lélek zavartalanul tovább folytassa a saját útját.


Felhasznált irodalom:
Wictor Charon - Emlékezés előző életekre
A könyvet az alábbi oldalakon lehet beszerezni, amit nagyon ajánlok minden kereső számára.
Link 1. Link 2. Link 3.
A feltöltött fotók az pixabay.com oldalról származnak, a linkeltek az adott külső oldal tulajdonai.


2016. július 17., vasárnap

Wilhelm Reich - Az orgone bűvöletében

Wilhelm Reich (Dobrzanica, Galícia, 1897. március 24. – Lewisburg, Pennsylvania, 1957. november 3.) osztrák-amerikai pszichiáter és pszichoanalitikus, a pszichiátria történetének egyik legradikálisabb alakja. Számos nevezetes könyv szerzője, tantra guru és a bioenergia kutatója.
Fordulatokban bővelkedő élete rendkívül tanulságos. Bioenergia (prána, chi, ki, vitális energia) kutatóként olyan elődei voltak, mint Franz Anton Mesmer, Karl Ludwig Reichenbach és Oscar Korschelt. Életrajza segít megérteni több, egymással szorosan összefonódó korszakot, tudományágat. Szexuális elméleteit és nőkhöz való viszonyát jelen bejegyzésben nem részleteznénk helyette inkább a bio energetika területén elért kutatási eredményeire koncentrálunk.

A pszichoanalitikus

Az 1920-as években együtt dolgozott Sigmund Freuddal. Élete legnagyobb részében elismert analitikus volt, munkáinak középpontjában főleg inkább a karakterstruktúra állt, mintsem az egyéni neurotikus szimptómák. Miután 1915 és 1918 között katonai szolgálatát letudta az Osztrák-Magyar hadseregben Reich a bécsi egyetemre iratkozott be. Munkásságát négy nagyobb részre lehet osztani: az első időszak 1919 és 1930-ra tehető. 1919-ben megismerkedett Freuddal és fiatal kora ellenére fokozatosan a 20-as években ismert pszichoanalitikussá vált. 1922-ben Freud "Vienna Ambulatorium" klinikájában kezd dolgozni. 1925-ben megjelenik első könyve, "Az impulzív karakter..." (Der triebhafte Charakter...), amellyel szakmai tekintélyt vívott ki magának, és ami a legfontosabb Freud elismerését is.
Később 1927-ben Freud-nak dedikált munkája a "The Function of the Orgasm" már egyre kevesebb tetszést aratott. Freud és a kortársak véleménye szerint Reich megközelítése túl leegyszerűsített, és a hobbi állatként (hobby horse) kezelt orgazmus kutatása háttérbe szorította a psziché vizsgálatát. 

Szexus és tantra

A második időszak 1930 és 39 között játszódik. Reich tett egy rövid látogatást a Szovjetunióban, majd utána hosszabb időt töltött Németországban, Dániában, Svédországban és végül Norvégiában. Elmondható róla, hogy ahol megjelent hamar hírhedté vált. A szexualitást, orgazmust kutató kísérletei alapvetően is formabontóak voltak, idővel azonban elkezdte a pszichonalatikai megközelítést felváltani a biológiai és bioelektronikai kutatás.
A BIOgeNetikus aktivitás


Bion kísérletei során többféle alkotóelemeket vegyített (fű, homok, fém, állati szövet), amelyeket azután főzött és zselatinnal, káliummal vegyített és hőkezelt. Nagyító alatt észrevette,  hogy a fű és moha sejteken apró energia gömbök képződnek bomlásukkor. Ezeket a gömböket vagy hólyagocskák pedig intenzív kék fényt bocsátanak ki, ezeket nevezte el "BION”-nak, amik szerinte félúton helyezkednek el az élő és élettelen anyag közt. Végül a lehűlt matéria szerinte egy új baktérium anyaggá áll össze.
Reich szerint a tapasztalt kék fényt az Orgone energia okozza, melyet a bionok biogenetikus aktivitása idéz elő. Úgy vélte, hogyaz Orgone energia nem csupán az összes élő anyagot itatja át, hanem azt megtalálta az élettelen anyagoknál, a fémekben, és a légkörben is. Orgone energiával kapcsolatos felfedezéseit több könyvben, folyóiratban is publikálta.

1938-ban megjelent Leiv Kreyberg és Teodor Thjotta kutatók publikációja szerint Reich nem steril anyagokkal dolgozik, fals eredményekkel magát is becsapja. Kreyberg komoly vádakkal illeti, szerinte: „- Mr. Reich kevesebbet tud a baktériumokról és az anatómiáról, mint egy első éves medikus tanonc.”
Számos kortárs, köztük Franciszek Rychnowski (1850-1929) neve is fölmerül Reich pályafutása során. A rossz nyelvek szerint Rychnowski „elektroid” kutatását pusztán átnevezte orgonra, a „plazma gömbökből”, pedig a bionok lettek. Rychnowski-nak állítólag amerikaiak kétszer annyi pénzt ajánlottak fel a kutatásáért, mint Nikola Teslának. A 4,5 milliót azonban nem fogadta el, mert saját országának szánta a szabadalmi dicsőséget. Rychnowski 1929-ben tudását a sírba vitte, így Reich ha hozzá is jutott a tudós fennmaradt munkáihoz, azokból feltételezhetően csak részadatokat olvasott ki. Friedrich Kraus munkája is nagy hatással volt rá, megírta a "The Orgasm as an Electrophysiological Discharge" című munkáját 1934-ben.
 

Amerika és az Orgon akkumulátor


1939 augusztus 19-én az utolsó, SS Stavangerfjord hajóval hagyja el Norvégiát és az Egyesült Államokba költözik. New Yorkban a „The New School”-ban tanít (Biological Aspects of Character Formation) 1941-ig, amikor is Alvin Johnson igazgató meneszti. 1941 decemberében az FBI a nála lévő könyvek miatt gyanúsnak találja, és kihallgatják. Később kiderül, hogy William Reich könyvárussal keverték össze, az FBI a hibát beismeri és 1943 novemberében lezárják Reich ügyét.


New York-i laborjában állatkísérleteket végez, rák kutatása során megfigyelt felszabaduló orgont a bionokkal befecskendezett egerekben. Speciális teleszkópján keresztül, pedig képes volt látni az orgon jelenlétét az éjszakai égbolton is.

Reich több különféle műszert és kísérleti eszközt fejlesztett az orgone tanulmányozására. 1940-ben elkezdett kísérletezni a Faraday ketrecekkel, amik később az orgon akkumulátorokká váltak híressé (OrAc - Orgone acumulator). A szerkezetek funérlemezből, kőzetgyapotból és fémlemezből álló dobozok, később fülkék voltak. Céljuk, hogy a jótékony orgon sugárzást a lehető legnagyobb dózisban érje a pácienst. Reich vélhetően Mesmer munkásságát folytatta tovább tudatosan, aki 18. század végén hasonló eszközöket használt szeánszokon, betegek gyógykezelésére. Mesmer a készülékekben lévő energiát továbbította a pácienseihez, Reich viszont a pácienseket a akkumulátorba ültette be egyenesen.
Fontos megjegyezni, hogy Reich az U.S.A. területén nem rendelkezett az orvosi gyógyításhoz szükséges licenccel, papírral. Ezt tudva azonban mégis gyógyítói munkát folytatott, amelyet később felhasználtak ellene.

Reich 1941 júliusában támogatóinak lelkesen írja, hogy az orgon határozottan képes elpusztítani a daganatokat a test minden területén. Dacára annak, hogy nem rendelkezett hivatalos orvosi praxissal el kezdett skizofrén és rákos betegeken kísérletezni. Reich találkozott Albert Einsteinnel 1941-ben és adott neki egy kisebb akkumulátort, amint Einstein 10 napig végzett kísérleteket. Végül Einstein nem talált igazolást a készülék vélt működésére, hamar feladta az orgon kutatását. Érdekesség azonban a feljegyzéseknek, hogy Reich eszközét vélhetőleg csak elektromágneses és hőtani szempontok szerint mérték. Reich úgy vélte, hogy Eistein tudatosan tartott távolságot tőle és kutatásától, nem akart belekeveredni a Reich-et körüllengő kommunista irányzattal.
Reich 1942-ben novemberében Oregon államba vett egy farmot, ahol először faházat majd laboratóriumot is épít, végül ez lesz állandó lakhelye, amit Orgonon-nak keresztelt el. Ma itt működik a Wilhelm Reich múzeum.

Wilhelm Reich további találmánya a „cloudbuster” avagy „felhőűző”. A találmány nevéhez méltón képes felhőket eloszlatni, létrehozni, tehát az időjárást módosítani. 1953-ban két farmer kérte Reich segítségét egy nagyon száraz, aszályos időszakban. Felajánlottak Reichnek fizetséget amennyiben képes eső fakasztás segítségével megmenteni a tikkadt áfonya ültetvényt. Az eső pár órával a kísérlet megkezdése után esett, Reich megkapta a fizetését. Szemtanúk szerint Reich képes volt a szél irányát is befolyásolni. 
Készülékeivel azonban nem csak az időjárást tudta befolyásolni, elmondása szerint kártékony UFO-kat is (!) képes volt lelőni, akik Halálos Orgone Sugárzást küldenek (Deadly Orgone Radiation, DOR) a Földre.

A U.S Food és Drug Administration (FDA) tiltó végzést adott ki az orgon akkumulátorok államok közötti árusításáról, majd vádat emeltek Wilhelm Reich ellen a tilalom megszegéséért. 2 év börtönre ítélték, 1956 augusztusában, több tonnányi írását égette el az FDA, - a cenzúra egyik legrosszabb példájaként az Egyesült Államok történetében. Wilhelm Reich alig egy évvel később börtönben halt meg szívelégtelenség miatt, pár nappal feltételes szabadlábra helyezésre előtt.


Az életrajzát tanulmányozva feltételezhetjük, hogy a róla készült film (The strange case of Wilhelm Reich 2012) is miért ugrál az idősíkok közt. Valahogy Reich önmagában enigma, egy dimenziók közt hét mérföldes csizmával szabadon ugrándozó óriás volt. Szellemét lehetetlen behatárolni két évszám közzé. Leginkább talán azért, mert érezzük, hogy olyan kutatási területeken dolgozott, ahol nem az volt a feladata, hogy egy munka végére föltegye a pontot.

Karl Hans Welz és a továbbfejlesztett Orgon-technológia


Wilhelm Reich és egy svájci úriember Karl Hans Welz közt van egy érdekes hasonlóság, hogy mindketten akkor kezdték sikereket elérni a bioenergiában, miután eljutottak az Egyesült Államokba. Karl Hans Welz az elődök munkáját követve alkotta meg saját készülékeit, az Életenergia generátorokat. Az 1990-ben létrehozott energia fejlesztőről és az alkotóról az alábbi oldalakon lehet bővebben tájékozódni. Hogy ő -e az a tudós, aki rájött a titkok titkára? Mivel ez a bejegyzés Wilhelm Reich életével foglalkozik a kérdés legyen nyitott és azt javasoljuk mindenki maga járjon utána az igazságnak.Források és további olvasnivaló:

Christopher Turner írása: "Wilhelm Reich: the man who invented free love

Na ez egy nagyon furcsa konceptualista cikk, tele alapvető hazugsággal (kezdve hogy Freud visszautasította Reich-et), viszont a tantrát legalább felismeri:

Film az életéről: