2017. június 26., hétfő

Száraz György új könyve: A kiválasztottak titkos tudása

Minden spiritualitás és az önmegismerés iránt érdeklődőnek ajánlott elolvasni Száraz György új könyvét. A mű a 2008-ban megjelent Beszélgetés a Kristálykoponyákkal című könyv átdolgozott, kibővített második kiadása.
"E könyvben feltárt titkok nem csupán a mindennapokban, hanem a spirituális fejlődésben is növelik a tisztánlátást és már sok kiválasztottat segítettek át, emeltek fel a tudás állapotába. Amennyiben céljaink közösek, akkor ez a könyv a szellemi és lelki kiteljesedésedet fogja szolgálni, mivel tartalma egyebek mellett a következő témákat érinti:
- Isten és a Lélek valódi természetének megértése
- Az Élet legfontosabb törvényei a gyakorlatban
- Az Eredethez való visszatérés
- Sorsunk alakíthatóságának és az önnevelésnek kulcsai
- Rengeteg titok a magasabb létsíkokról"

"Ezek nem igéretek, hanem az örökérvényű tudás kézzelfogható és gyakorlatias elemei, melyek a földi sorsokról és az örökéletről szólnak, amelyben most éppen az emberszerepet próbáljuk ki. A kozmikus tudás a rendelkezésedre áll! Ne feledd, a Sorsod kovácsa Te vagy! Ahogy az ősi bölcselem mondja: "Mert minden ismeret végül önismeretté válik.""


 A NAPVALLÁS RENDEZVÉNYEI

Ugyan ezen események ilyen elkövetkező publikációjára nem kért jelen blog írója előzetes engedélyt (és együttműködés sincs semmilyen formában a Napvallás szervezőivel), de az időpontok és rendezvények a szerző által osztott szórólapon is szerepelnek. Továbbá az Enigmák és az Ébredés c. műsorokban is fel szokták rájuk hívni a nézők figyelmét. Július folyamán tehát az alábbi eseményeken lehet a szerzővel találkozni:

Júlis 1. Istentisztelet (12:00 - 13:30)
Júlis 5. Aurafejlesztő és Meditációs Klub (18:30-20:00)
Júlis 8. Főnix-program, bejelentkezés szükséges (10:00 - 12:00) és Istentisztelet (12:00 - 13:30)
Júlis 12. Aurafejlesztő és Meditációs Klub (18:30-20:00)
Júlis 14-16. Nyári tábor - bejelentkezés szükséges (napvallastabor@gmail.com)
Júlis 19. Aurafejlesztő és Meditációs Klub (18:30-20:00)
Júlis 22. Egyiptomi Újév - új ősi egyiptomi szertartásokkal
Júlis 26. Aurafejlesztő és Meditációs Klub (18:30-20:00)
Júlis 29. Istentisztelet (12:00 - 13:30)

Előzetes jelentkezés szükséges minden egyes program esetében.
Email: szernap@gmail.com
Tel.: 30/515-8802 Naptemplom 2120 Dunakeszi Szent István utca 15.

További információk:
boldognapot.hu
Enigmák Facebook 
Napvallás Facebook


2017. május 7., vasárnap

Tanpai Gyalchen Rinpocse - Buddhizmus Magyarországon

Egy új témát nyitva azon buddhista tanítókat vesszük sorra, akikkel Magyarországon is lehet találkozni. Tanpai Gyalchen Rinpocse az első akire felhívjuk a figyelmet, a mesterrel hosszabb elvonulások alkalmával Kunhegyesen lehet találkozni, de más nagyobb városokba is szerveznek tanításokat.
"Ácsárja Guru Karma Tanpai Gyalchen Rinpocse Tibetben született Kajlás szent hegyénél, mely a mindenható isten, Siva Nárájan és Umá Déví istennő fenséges titkos palotája. Születését szerencsés jelek kísérték, miszerint békét és egységet hoz majd a világba.

Rinpocse hat éves korában elkísérte szeretett szüleit Nepálba (ez Buddha születési helye), ahol jelentős beavatást és tanításokat kapott a Dharma Urától, Őeminenciájától 1. Drubszing Rinpocsétől, valamint sok más tiszteletreméltó tanítótól, és Nepál gyönyörű országának állampolgára lett.

Fiatalon, 1969-ben a Mester beiratkozott a hírneves Szanszkrit Egyetemre, ami Váránasziban, a nagyszerű Indiában található. Az egyetem tíz éve alatt buddhista, hindu és más isteni vallásfilozófiákat és tanításokat tanulmányozott.

A Mester szavaival: „A legnagyszerűbb India, valamennyi vallás és hívő otthona, hihetetlenül jóságos és nagylelkű támogatásával megadta nekem a legkiválóbb lehetőséget arra, hogy tanuljak, így 1979-ben megszereztem az „ácsárja” (a filozófia doktora) címet. Örökre hálás vagyok a nagyszerű Indiának és valamennyi megvilágosodott gurumnak, hiszen feltétel nélküli szeretetükkel és isteni tudásukkal örökre megáldottak, hogy életemet a Földanya szolgálatának és az emberek megvédelmezésének szenteljem. Ezért arra inspirálom az embereket, hogy az egyetemes szeretet és béke egységében hozzák létre a vallások világszintű egységét.”
Ezt követően a Mester csatlakozott egy hagyományos, a megvilágosodás intenzív meditációs gyakorlatait átadó három éves, három hónapos elvonuláshoz, majd további egy évig részt vett egy Hévadzsra és Kálacsakra elvonuláson is. Mindkét elvonulás Őszentsége a 16. Gyalva Karmapa és az elvonuló mester, Bokar Rinpocse legfőbb útmutatása alatt állt. Az elvonuláson, mely a Rumtek kolostor felett található elvonuló központban, Szikkimben, Indiában zajlott, tizenhat kiváló láma vett részt.

Az elvonulás végeztével Rinpocse a „Meditáció és megvilágosodás autentikus mestere” lett. Mind a hosszú elvonulás örömteli befejezése, mind a gyökérmester, a 16. Karmapa, valamint a szeretett 3. Dzsamgön Kongtrul eltávozásának szomorú ténye mélyen megérintette a Mestert, aki e két tapasztalat hatására erőteljesen elhatározta, hogy megvédi és magasztalja az isteni karma kagyü hagyományvonalat, a következő valódi Karmapát és Dzsamgön Kongtrult.

A Mester 1984 óta gyakran fogadja el nyugati országokban élő tanítványok meghívását, akik arra kérik, hogy ossza meg velük a megvilágosodás isteni tudását és az egyetemes szerető szív, valamint az örökké tartó béke és harmónia kifejlesztésének a technikáját. A mester mindenekelőtt arra tanítja őket, hogy váljanak az érző lények javára és védelmezzék meg a világot.

Miután a Mester a virágzó Szingapúrban, Malajziában, a nagyszerű Indonéziában, Hong Kongban és a gyönyörű Thaiföldön nagylelkű és jóságos barátokra és tanítványokra talált, 1990-ben megalapította és építeni kezdte a Fehér Királyi Kolostort és Vallásos Tanulmányok Intézményét Katmanduban, Nepál fővárosában. Nepál egyik legnagyobb és leghaladóbb kolostoraként a Fehér Királyi Kolostor folyamatosan több száz idős és fiatal szerzetest és szerzetesnőt fogad be és biztosít számukra ingyenes lakhatást, étkezést és vallásos tanulmányokat (a szerzetesek közül a legtöbben a társadalom legszegényebb, leghátrányosabb rétegeiből érkeznek). A kolostor szerzeteseinek és szerzetesnőinek ellátása mellett a Mester nagylelkűen számos segítségre szoruló idős és szegény nepálit is támogat, és kolostorában fogadja a világ minden részéről érkező barátait és tanítványait. Vallási hátterüktől függetlenül a Fehér Királyi Kolostor a vallásos tanítványok, meditáló gyakorlók és barátok mentsvára, ahol mindnyájan a Mester rendkívüli, kristálytiszta tanításaiban és nagylelkű vendéglátásában részesülhetnek.
Tevékenységével a Mester a legemberibb, minden érző lény felé sugárzó önzetlen szeretetet példázza, tanításaival pedig arra buzdít mindenkit, hogy szabaduljanak meg a haragtól, az önzéstől és a negatív érzelmektől; a türelem és a megbocsátás gyakorlásával fejlesszék ki a szerető együttérzést; és legfőképpen műveljék magukban a mindenható Buddha egyetemes szerető szívét és megvilágosodásának bölcsességét.

A mester erőteljesen hangsúlyozza, hogy a vallásos gyakorlásnak tisztán és önzetlenül a megszabadulásra és az összes érző lény szolgálatára kell irányulnia, ezenfelül tisztának kell maradnia a politikától és az üzleti érdekektől. Azáltal, hogy rámutat a vallások lényegére, és arra ösztönöz mindenkit, hogy védelmezzék az összes embert és segítsenek abban, hogy a világ megtalálja az egyetemes tartós békét és megszabadulást, a Mester az összes vallás és az egész emberiség egységét hangsúlyozza."

Forrás és elérhetőségek:

2017. március 19., vasárnap

Szűz és a bika a játszótéren

"New York a világ közepe, New York közepe a Wall Street, a Wall Street közepe pedig az a szobor, amely egy támadó bikával jelképezi a vágtató pénzpiacok hipermaszkulin világát. A State Street Global Advisors nevű meghatározó Wall Street-i cég március 8-ra egy kislány szobrát állította fel, közvetlenül a bika orra elé.
A cég ezzel szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a nagy amerikai cégek igazgatótanácsában máig túlnyomó többségben férfiak ülnek, és a nők a pénzügyi szektorban is kevesebbet keresnek férfikollégáiknál." (444.hu)
A puszta híren és művészeti ambíción túl lépve érdemes megvizsgálni más oldalról is a két szobrot. 
Az asztrológiai megfeleltetés azonnal felkínálja magát: amit látunk az a szűz és a bika anyagba öntve. Egy törtető, határozott bika ereje teljében találkozik az évkör másik nyugodtabb, rendszeretőbb alakjával. Azonban a valóságban nem ellenségek, a csillagos égbolton ugyanazon rendszer két határozott pontjaként nagyszerűen "jól érzik magukat".
A szobrok mélyebb jelentésére kevesen figyeltek fel eddig. Az egyik külföldi oldal az  awerness amely több más építészeti enigma közt a Wall street-i bikát is megvizsgálta asztrológiai szempontok szerint. A linkelt cikk az angolul tudóknak ajánlott.
Amennyiben ez a szoboregyüttes nem a véletlen műve feltételezhetjük, hogy a megrendelők fontosnak tartják a modern 21. században is a csillagbölcselet tudását. Orrunk alá dörgölik, hogy tudatában vannak az archetipikus szerepeknek.
Vajon kinek állt érdekében a szobrok felállítása? Eleve tervezve volt a kislány alakja, már a bika előtt is? Esetleg még más fajta ábrákra is számíthatunk? Vagy mindez a véletlen műve és nem kell többet bele látnunk, mint amit közölnek velünk?

Akármi is legyen az igazság érdemes nyitott szemmel járni, mert hasonló egyezéseket könnyen találhatunk. A kérdés felvetés, pedig amíg nem tiltott legalább saját elménket fitten tartja és segít a világot szélesebb perspektívábban láttatni, mint ahogy nekünk tálalják.