2013. január 18., péntek

Balogh Béla

Balogh Béla író, előadó és civilben út- és hídépítő mérnök, 1955-ben született Kolozsváron.
"Kezdő mérnökként a határ melletti Nagykárolyba került, ahol olyan emberrel hozta össze a sors, aki képes volt a telekinézisre, azaz könnyebb tárgyakat meg tudott mozdítani csupán a gondolat erejével. Sőt, mi több, új barátja a hipnózis és a telepátia titkaiba is beavatta. Balogh Béla azonban nem adta fel anyagelvű, mérnöki gondolkodását akkor sem, amikor tapasztalati úton találkozott a materialista világszemléletet cáfoló jelenségekkel. 1987-ben Svédországba emigrált.
       Továbbra is mérnökként dolgozott, de foglalkozott műfordítással is. Korábbi tapasztalatai és kíváncsisága arra késztették, hogy módszeresen és körültekintően rendszerezni kezdje a rendelkezésre álló kísérleti eredményeket, tudományos elméleteket és bizonyos - halálközeli élményekből származó - beszámolókat.
    Több tudományág eredményeinek (fizika, matematika, orvostudomány, agykutatás, pszichológia, evolúciós elméletek) összevetésével olyan következtetésekre jutott, amelyek lehetővé teszik az anyagelvű világkép és a szellemi eredetű, Isten által teremtett világról alkotott kép közös nevezőre hozását, mégpedig olyan módon, hogy abban mindenki magára ismer, sőt, mindeddig szunnyadó lehetőségeit is felismeri.
Mindezt a szerző A Végső valóság című könyvében írta meg - először svéd nyelven.
Svédországban találkozott össze Huszár Sándorral, a svédországi Fehér Sas Páholy ezoterikus rend vezetőjével, aki nagyon nagy hatással volt spirituális fejlődésére, és több mint tíz éven át nagy türelemmel tanította, képezte a komolyabb lelki munkára. A Végső valóság című könyvben az első aurafotó Huszár Sándorról készült." A szerző 1999 nyarán Budapesten telepedett le.
    "(...) Ezt követte 2004-ben a Gyógyító meditáció című könyv CD melléklettel, amely minden komoly érdeklődő számára lehetővé teszi, hogy saját gyógyulásában aktívan részt vegyen, és belső energiatartalékait a megfelelő irányba mozgósítsa.
2005 - a szerző harmadik könyvének megjelenési éve. A Tudatalatti tízparancsolata című könyv CD melléklete több, mint tíz évi munka és tapasztalat alapján állt össze." forrás: NY.A.
    Legújabb könyvei a Többszintű gyógyulás (2008) és Az elkezdődött (2012). Ugyancsak ő fordította és helyezte sajtó alá Grace Cooke Megvilágosodottak könyvét és a White Eagle sorozatot is. A bejegyzésben a legtöbb idézet a A végső valóság és Gyógyító meditáció könyvekből származik.
"Amikor Kepler felismerte, hogy pontos megfigyeléseinek eredménye nem egyezik hitével, elfogadta a kényelmetlen tényt. Az igazságot választotta a dédelgetett illúziói helyett, és pontosan ez az, amit a tudomány szívének nevezhetünk." Carl Sagan

Tudomány találkozása a valósággal

"Valahányszor sikerült felismernünk egy közös illúziót, közelebb kerültünk a valósághoz. Paradox módon arról is mindig megvoltunk győződve, hogy az újabb világkép már végleges és megingathatatlan.
Nos, mint az hamarosan kiderül, létezik még néhány közös illúziónk, ami a mélyebb megértés útjában áll.
Minden jel arra mutat, hogy továbbra is félreértjük a teret és az időt, az evolúciót, a gravitációt, az agyműködést, sőt , magát az anyagot és saját lényünk lényegét is. (...)
          "Meglepő következtetés!: "Az anyag meghatározott helyen nem létezik, de tendenciát mutat a létezésre." Más szóval nem találhatók anyagi részecskék! Ha az anyagot megkíséreljük mind apróbb részecskékre bontani, ugyanúgy eltűnik, mint ahogyan az élet kifolyik a biológus ujjai között, ha boncolókéssel keresi. (...)
          Egy illúzió nem más, mint egy gondolati építmény. Próbáljuk meg tehát úgy szemlélni a világot, hogy a téridő valójában egy gondolat által teremtett valóság. (A számítógépek világából származó kifejezéssel talán „virtuális valóság"-nak is nevezhetnénk.) Ebben az esetben minden térben lévő anyag is gondolat által teremtett valóság. 
Továbbmenve, a bolygó, a csillagok, a növények, állatok és saját fizikai testünk is gondolat által teremtett létezők. Einstein felismerése sokkal könnyebben elfogadható azzal a premisszával, hogy a fizikai agy nem képes gondolatokat létrehozni, de a gondolat energiaszintje képes arra, hogy létrehozza az anyagként érzékelt hullámsávot.
          A fizika oldaláról megközelítve a kérdést úgy látom, hogy az általunk halálnak nevezett jelenség pusztán a fizikai test halála. Talán ahhoz hasonlítható, mint amikor szétverünk egy rádióvevő készüléket. Ma már kevesen vannak, akik úgy vélik: a rádiókészülék szétesése egyben az adás megszűnését is jelenti.
          - Az emberiség jelenlegi fejlődési szintjén gondolataink és „hitünk" rendszerint nincs összhangban az Univerzum belső törvényeivel. Ezek a törvények olyanok, mint a fizika törvényei. Minden emberre érvényesek, függetlenül attól, hogy ki mit hisz. Ha olyan valamit szeretnénk elérni, ami az Univerzum belső törvényeivel ellentétben van, a kívánt hatás elmarad."

Meditáció

"- Mi a meditáció? - Ez talán az első és legfontosabb kérdés, amit minden meditálónak fel kellene tennie. A meditáció nem más, mint megváltozott tudatállapot. Ha még pontosabban szeretnénk fogalmazni, akkor azt mondhatjuk, hogy a megváltozott tudatállapotok egyike. Ugyanis nem csak ez az egy létezik. Megváltozott tudatállapot az álom, a hipnózis, az áldott állapot, a megszállottság, a szerelem és a halál is. Bizonyos megváltozott tudatállapotokat képesek vagyunk előidézni, ismét mások spontán módon
történnek, mint például a „szerelem első látásra".          
          Lassan ráébredtem, hogy a meditációval a tudományos világ is egészen komolyan foglalkozik, és felhasználási területe is egyre nő. Használják a módszert a stressz csökkentésére, a görcsbe rándult izmok lazítására, sőt, az élsportolók teljesítményének növelésére is.
          Modern tudósok egyre élénkebb érdeklődést mutatnak a meditáció iránt. Ez nagymértékben annak köszönhető, hogy felfedezték: a meditáció nem csupán az indiai filozófia része,
hanem változásokat idéz elő az agy tudatállapotában. ATranszcendentális Meditációt gyakorló egyénekkel végzett kísérletek azt mutatták, hogy a meditálok többsége - tudatosságának teljes megőrzése mellett - átment a béta-hullámokból az alfa-hullámok tartományába (ami megfelel az ellazult és nyugodt, de továbbra is ébrenléti állapotnak), sőt, a haladott meditáció mesterei (pl zenmesterek) a théta-fokozatba is
átléptek (ami normális körülmények között a könnyű alvás állapotára jellemző). A kísérleteket végző
 tudósok között jelen volt R. Keith Walktce és Herbert Benson, a Harvard egyetem kutatói akik arra a felfedezésre jutottak, hogy a meditáló jobban ellazul, és az anyagcseréje is alacsonyabb szintre süllyed, mint álmában. Az álomhoz hasonlóan, csökken a szervezet oxigénigénye, lassul a légzés és alacsonyabb a pulzus. A bőr elektromos ellenállása nő a vérben lévő tejsav mennyisége csökken, és ezek a jelek a belső nyugtalanság csökkenésére utalnak." (Fresling, P.: Naturligt-Övernaturligt, 1994)
          A Biblia is tartalmaz meditációról szóló leírást, de ahhoz, hogy ezt felismerhessük, tudnunk kell valamit a meditációban megjelenő szimbólumokról. Egy magas hegy csúcsa például azt jelképezi, hogy a meditáló magasabb tudatszintre jutott. Magasabb tudatszinten lehetőség nyílik arra, hogy kommunikálni tudjunk a magasabb szférákban, fénytestben, élő testvéreinkkel."
 Lelki gyógyítás és egyensúly

"Korunk orvostudománya eljutott addig a felismerésig, hogy a betegségek túlnyomó része pszichoszomatikus okokra vezethető vissza, azaz hosszan tartó mentális, vagy érzelmi zavarok a vegetatív idegrendszer közvetítésével végül testi bajokat okoznak. Ismert tény, hogy az idegesség és a stressz gyomorfekélyhez vezethet. Valóban jelentős lépés ez, hiszen nyilvánvaló, hogy sok esetben a testi elváltozások okait az orvostudomány sem az anyagnak tulajdonítja, hanem a gondolatok és érzések hatásának. Ezeket viszont nem az anyag hozza létre. A magasabb szférák létének  és az Univerzum felépítésének ismeretében, úgy érzem, ez a megközelítési mód minden betegségre bátran kiterjeszthető, és még a látszólag véletlen balesetek sem képeznek kivételt. Sőt, ha az előző életeket és a karmát is figyelembe vesszük, még az úgy nevezett veleszületett, vagy „örökölt" torzulások és testi, vagy szervi hibák sem írhatók a véletlen számlájára.
          Ha valaki olyan problémával szembesül, amit mentálisan, vagy érzelmileg nem tud feldolgozni, zavar keletkezik az asztrális és/vagy a mentális testben. Mivel ezek a magasabb energiaszinten létezőtesteink a földi test létezésének elengedhetetlen előfeltételei és irányító egységei, nyilvánvaló, hogy a probléma előbb-utóbb a fizikai testben is jelentkezni fog.
          Az anyagi testben megjelenő tünetnek ezért mindig van valami szimbolikus jelentése, ami az asztrális, vagy a mentális okokra utal. Ez a lelki gyógyítónak ugyanolyan nagy segítséget jelent, mint az orvosnak a tünetegyüttes. Példának okáért kritikus gondolkodás bizonyos személyeknél belső egyensúlyzavart okozhat, ami később a térdben okozhat fájdalmat. Az anyagiak miatti aggodalom - teljesen függetlenül attól, hogy valaki a tőzsdén forgó milliói, vagy a mindennapi betevő falat miatt aggódik - a hátgerinc alsó részének fájdalmához vezethet. A fájdalmak jelentkezésének kezdetén a hagyományos orvosi vizsgálat gyakran még nem tud semmilyen fizikai elváltozást kimutatni.
          A modern orvostudomány gyakran csak a fizikai tünetek kezelésére szorítkozik, ami helyes ugyan, de nem mindig elég. A tünetmentesség nem mindig egyenlő a gyógyulással. Különösen akkor nem, ha az egyik tünet elmúlik ugyan, de megjelenik egy másik. Lényegében a tünetek hátterében lévé érzelmi és szellemi problémát is kezelni kellene, hiszen a betegnek elsősorban ezt kellene megoldania. Ha mindez nem így működne, akkor annak a robbanásszerű fejlődésnek, amit a gyógyszerek piacán tapasztalhatunk, lényegesen és rohamosan csökkentenie kellene a betegek számát.

          A lelki gyógyítás magasabb szférákhoz tartozó hullámsávban történik, és mindig a gyógyító és a beteg együttműködéséről van szó. A legjobb eredmény úgy érhető el, ha maga a beteg belátja, hogy ilyen természetű segítségre van szüksége, és ezt kifejezetten kéri is."
"A lelki gyógyítás sokkal több, mint kézrátétel. A gyógyítás idején a gyógyító szív-csakrája prizmaként működik, ami a fehér Krisztus-fényt a szivárvány színeire, sőt, azoknak is különböző árnyalataira bontja. Ennek a képességnek a kifejlesztése többévi rendszeres gyakorlást igényel. A gyógyító lényegében
különböző frekvenciájú sugarakkal dolgozik. Ezeket a sugarakat a tenyerében lévő energiaközpont, vagy csakra segítségével a beteg különböző energiaközpontjaira irányítja.
          Rendkívül nagy jelentősége van a csakrákra irányított színeknek. Az érzékeny energiatesteket tehát olyan energiákkal befolyásolják, amik helyreállítják a felborult egyensúlyt. Az egészségét visszanyert energiatest azután helyrehozza a fizikai test hibáit.
          Mindazok számára, akik a tisztánlátás képességét még nem fejlesztették ki - és sajnos, többségünk ehhez a csoporthoz tartozik -, elég nehéz elképzelni, hogy mi is történik a lelki gyógyítás alatt és után. Az egyetlen rendelkezésünkre álló technikai segédeszköz, ami a gyógyítók munkájába bepillantást
nyújthat: az aurafotó.
          A lelki gyógyítás nagy távolságról is működik. Az energia áramlása követi a gondolatot, tértől és időtől függetlenül. Ezt a módszert távgyógyításnak hívják. Jézus ezt is bemutatta. Különben, ha testünk valamelyik részét beleütjük valamibe, vajon nem az az első reakciónk, hogy a sajgó részre tesszük a
kezünket? Úgy tőnik, valamit azért mindannyian tudunk a kéz fájdalomcsillapító hatásáról...
          A lelki gyógyítás nem az egyetlen módszer, ami a magasabb világokat használja kiindulópontként.
A hipnózis, sőt az akupunktúra is ide sorolható. Ez utóbbi nem a fizikai testre hat, hanem a testben lévő bizonyos energia meridiánokra. Itt sem állnak a rendelkezésünkre tudományosnak nevezhető, mérhető
adatok, de a hatás tagadhatatlan. E több ezer éves módszer is egyre több helyet kap az orvostudomány gyakorlatában.
          Az orvos és a lelki gyógyító fogalma gyakran kibékíthetetlen ellentétet sejtet, de idővel remélhetőleg felismerjük, hogy valójában két, egymást kiegészítő gyógymódról van szó, és ezeknek tulajdonképpen kéz a kézben kellene haladniuk. Valószínű, hogy még sok időbe fog telni, amíg egyazon intézet keretein belül lehet megszerezni az orvosi és lelki gyógyítói diplomát. Érdeklődő diák biztos volna, de ki az, aki felismeri, elismeri és a katedrához engedi a képzett lelki gyógyítót?


Megjegyzés

           A White Eagle páholyról és Balogh Béla velük való találkozását először itt, közvetlenül akartam közölni. De végül jobbnak láttam külön bejegyzésben megjeleníteni. (Jelen bejegyzés írásakor semmilyen kapcsolatban nem állok a W.E.el, vagy a tagjaival; pusztán tájékoztatáskép említem meg tevékenységük)
__további információkért klikk.: http://www.baloghbela.hu__