2013. május 29., szerda

Dr. Eben Alexander - Egy idegsebész túlvilági beszámolója

"Több ezer embernek volt már halálon túli élménye, de a természettudományok kutatói mindezidáig azon az állásponton voltak, hogy túlvilág nincsen. Dr. Eben Alexander idegsebész is ezen tudósok közé tartozott. Tisztában volt azzal, hogy a halálközeli élmény létező jelenség, de úgy gondolta, csupán a trauma által megviselt idegpályák terméke. Egy szép napon viszont az ő agyát is megtámadta egy ritka betegség. A homloklebenye, amely az érzelmekért és gondolatokért felelős, teljesen leállt. Dr. Alexander hét napig kómában feküdt, majd amikor az orvosai már feladták a reményt, egyszer csak kinyitotta a szemét, és visszatért az életbe.
Gyógyulását orvosi csodának tartják, de az igazi csoda nem csupán erre korlátozódik. A kóma alatt dr. Alexander megjárta a túlvilágot, és találkozott egy angyalszerű lénnyel, aki bevezette a testentúli létezés legapróbb rejtelmeibe. Az orvos útja során az univerzum isteni forrásával is találkozott. Dr. Alexander története nem a fantázia műve. Betegsége előtt képtelen volt természettudományos nézeteit összeegyeztetni az istenhittel, a lélekbe és a túlvilágba vetett hitével. Ébredése óta azon orvosok közé tartozik, akik úgy gondolják, a teljes egészséget csak azáltal lehet elérni, ha tudatosul bennünk: Isten és a lélek létező dolgok, és a halál nem minden dolgok vége, csupán egy következő állomás kapuja. Ez a történet az egész világnézetünket felforgathatja. Sem a tudósok, sem a hívők nem intézhetik el egyetlen kézlegyintéssel. 
Mert aki elolvassa, annak meg fogja változtatni az életét. /forrás: libri"
Az 1953-ban született Dr. Eben Alexander könyvében ugyan nem találja fel a spanyol viaszt, azonban a lét avagy -  materializmusssal élve - a különféle dimenziók mibenlétét a nyugati világ számára saját eszközeivel példásan tolmácsolja.
      Dr. Eben átélt halálközeli megtapasztalása sokak által nem hétköznapiként aposztrofált. Ez egyrészt azért is kijelenthető, mert az Ő esetében egy Isten élményről is beszélhetünk, amely hatására a szerző teljes pálforduláson esett át. Másrészről pedig azért is számít különlegesnek, mert az író megtapasztalta azt a bizonyos második halált is, melyről a misztikusok és a beavatottak hosszú ideje beszélnek.
      Az alábbi videón Müller Péter író, Prof. Dr. Bognár László idegsebész és Paulinyi Tamás író, pszi-kutató beszélgetnek a könyvről és úgy általában a lélek/tudat útjáról. Müller Péter nagyszerűen, megfontoltan mondja el, mindazt ami szóban ennyi idő alatt felvázolható. Ugyancsak Ő irányítja tekintetünket arra a hirtelen jött erős térítő szándékra is, ami teljesen természetesen ilyen megtapasztalások alkalmával jelentkezik az embereknél. Továbbá a meditációs utakat is megemlítette, amelyek gyakorlása feltárhat számos Mennyországot még a fizikai test halála előtt.
/Jelen bejegyzés egyáltalán nem teljes körű könyvajánlónak íródott, mindössze úgy gondoltam a téma újfent megemlítésre méltó. Amíg lesz élő ember a Földön, addig ugyanis van egy olyan érzésem fogunk hallani még Eben Alexander "megvilágosodásához" hasonló beszámolókat. Persze idővel remélhetőleg a lelkileg ki klórozott nyugati civilizáció is bátrabban fog olyan szavakat használni és ismerni, mint az asztrális-mentális-világ, önvaló, brahman és lélekvándorlás.
"Egyetlen lélek sem pusztul el, s nem is szünetel, csak az alatt a röpke idő alatt, amíg egy másik testbe áramlik át... Nem hiszed, hogy a lelkek más-más testbe vannak kiosztva, hogy amit halálnak mondunk, csak költözködés"?  /Seneca