2013. november 24., vasárnap

Reinkarnációs Szerződés és Metafizikai melléklet

A világhálón nagy sikerrel, több honlapon is megjelent az úgynevezett "reinkarnációs szerződés". Ez, a tizenkét paragrafus pontokra osztott írás bő szókészletével és szellemes szerkesztettségével kikövetelt magának egy bejegyzést itt a Szamszárán is.
       Módosítás nem történt az eredeti szövegen, pusztán csak kiemelve lettek sorok. A szerződés után viszont közvetlenül egyfajta Mellékletet tűztem be, ahol saját zanzásított meglátások és gondolatok szerepelnek. Aki szeretné másolni  a Metafizikai Mellékletet, annak másolásához hozzájárulok, de csakis a forrás megnevezésével, a Samsarahun blogra mutató link elhelyezése által. Namaste, Om

Újratestesülési (reinkarnációs) szerződés 

"1. § Azt tehet, amit csak akar. Ez joga és kötelessége egyszerre, tehát lehetőség és kényszer is.
2. § Ön kap egy testet. Ez a test új és egyszeri. Senki más nem kapja ugyanazt a testet.
3. § A test birtoklásával életbe lép egy jó ideig elviselhetetlennek tűnő kettősség is, mivel a test nem élhet lélek nélkül.
4. § Létének genetikai alapja 50-50%-ban apai-anyai tulajdonú, a lelki alapja 100%-ban saját tulajdonú. Ez utóbbinál a szülők és a gyerekkori hatások csak életbe hívó aktivátorok, akik/amik hozzásegítik Önt, hogy a már eredendően is meglévő belső csírák szárba tudjanak szökkenni.
5. § Ön kap egy szívet, ami a lelke centruma – ezért mutat majd ide, amikor azt mondja, hogy „én”. A legjobb eredményeket akkor éri el, ha agyát és szívét kiegyensúlyozva használja.
6. § Ön kap egy agyat, ami a hardvere lesz az elméjének. Ajánlatos ezt értelmes módon használni, de az esetek többségében ez nem azonnal kivitelezhető előírás.
7. § Tükröket kap, hogy tanuljon. Sok tükör úgy néz ki, mint egy másik ember aktívan reagáló teste. Azért vannak, hogy megmutassák azt, ami Önben van.
8. § Leckéket is kap. Egy lecke addig ismétlődik, míg teljesen meg nem értette. Akár inkarnációkon keresztül.
9. § A leckék különleges alkalmak, melyek a fejlődést szolgálják. Nem rossz szándékból vannak.
10. § Senki más nem kapja pontosan ugyanezeket a leckéket és senki sem vállalhatja át Öntől ezeket.
11. § Nem cél, hogy a test elhagyásakor minél több pénze legyen, hogy első legyen és szuperül nézzen ki, mivel csak a leckekönyvi bejegyzéseket viheti magával.
12. § Az inkarnációs szerződés akkor jár le, ha a leckék megoldása során képessé válik meglelni a személyiség-magot, majd utóbb ennek héját feltörve a magban rejlő kincset is.
Kiegészítések és jó tanácsok az egyes paragrafusokhoz: 
1. § - Használható vezérfonalnak tűnik, ha csak olyat tesz másokkal, amit szívesen venne, ha Önnel tennék. - Tanulóként cselekvés-, és teremtéskényszerben van. Ez azt jelenti, hogy akkor is teremt és cselekszik, ha úgy gondolja, hogy éppen nem csinál semmit. - Semmit sem ronthat el. Legfeljebb tovább tart. Ugyanakkor vegye figyelembe, hogy minden, amit másokkal tesz, visszatér Önhöz és az erőszak soha nem vezet valódi megoldáshoz. - Valódi megoldásnak minősül, ha nem kell osztályt ismételnie adott dolog miatt. - Dózerként sikeres bukott diák lehet, lúzerként vesztes angyal. Kerülje a végleteket.
2. § - Az életbiztosítás nem az, bár mások életének biztonságát valóban szolgálhatja. - Alapból ugyanolyan természetesnek veszi majd és ezért nem fogja érzékelni az Önt körülölelő energia-tengert, ahogy a hal is természetesnek veszi az őt körülvevő óceánt. Amíg ez így van, addig szomjas halként fog kutakodni csobogó források után a létezés energia-tengeréből fakadó élet vizében. - A testét másokra bízni kockázatokkal járhat, de saját testével játszadoznia jogában áll. Amennyiben mások testével szeretné ezt tenni, kérje beleegyezésüket. - Ha a teste elpusztul, vagy már nem működik, újat kap. Persze ez egyes esetekben várakozási idővel járhat. - A testi-fizikai valóság cél és eszköz egyszerre. Az egyes konkrét célok megvalósításán keresztül ébredhet rá, hogy ezek valójában eszközök. Erre általában fokozatosan és lépésről-lépésre tudhat csak rájönni.
3. § - Ritkán van csak egy helyes megoldás. Az esetek nagy többségében a „vagy-vagy” helyett az „is” a célravezető. - Nem Ön az egyetlen, aki egyetlen személynek képzeli magát. A valóság ezzel szemben a görög tragédiákat, Shakespeare-t és a Dallast meghazudtolóan kaotikus tragikomédia mindannyiunk bensőjében. - Hasznos megfigyelni, mely helyzetek és mintázatok ismétlődnek. - Legyen figyelmes: igaz, hogy ha nincs ló, a szamár is jó, de nem igaz, hogy ha nincs szó, a lárma is jó. - A kétségtelen tények és a ténytelen kétségek között található egy keskeny ösvény. Mindkét oldalon mély a szakadék mellette, nem csak az egyiken.
4. § - A jó szándék és a szeretet önmagában sajnos akár a pokolba is vezethet. A rosszat ismerő jóakarás segíthet. A rossz hír: mindenkiben ott van a rossz is. - Ha egy Önben eredendően meglévő csíra soha nem kap vizet, akkor akár egész életen keresztül is lappangó maradhat. Ha olyan csírát próbálnak öntözni Ön, vagy a többiek, ami nincs meg Önben, akkor sok víz fog kárba veszni. - Kiváltképpen az éjjeli órákban alkalma nyílik rá, hogy elhagyja testét. Az éjszakai testen kívüli tapasztalatok többsége automatikusan nem fog megjelenni az elméjében. Ha nappali tudatával tesz ilyen kirándulást, arra viszont mindenképpen emlékezni fog. - Miközben csecsemőként üstökös gyanánt fog berobbanni a családja életébe, ne lepődjön meg, ha az üstökös csóvájára ráragad ez-az a felmenők dolgai közül. Ez hozzátartozik az élete árához. - Nincs értelme puskázni, mert a lélek-dallam, amit eljátszani szándékában állt, rögzített és csak menet közben tanulhat meg zenélni.
5. § - Ha szert tesz karmesteri engedélyre is, akkor választhat, hogy ciszben, mollban, vagy dúrban szólaljon-e meg a saját dallama, és megválaszthatja, hogy milyen hangszerek szóljanak az élete zenekarában. - Mások dallamainak megszólalása ügyében legfeljebb tanácsot adhat. Ez akkor is így van, ha nagyon úgy érzi, hogy Ön tudja, hogyan kéne szólnia mások dallamának. Fentiek alól saját gyereke 18-21 éves kora előtt – egy bizonyos mértékig – kivételt képez. - Minél jobban ismeri az energia-áramokat önmagán belül, annál sikeresebben tudhatja különböző dolgok megvilágítására, élet-működtetésre és kapcsolatok felfűtésére használni őket. - Eredendően minden energia jó. Helytelen használat esetén viszont bármelyik áramütést okozhat, sőt, agyon is csaphatja Önt, illetve másoknak is árthat. Bánjon óvatosan az energia-áramokkal. - A szívén keresztüli különleges kapcsolat segítségével Ön minden válaszhoz hozzáféréssel rendelkezik és az oktatás terén belül minden és mindenki reagál a szív kisugárzására. - Az ismertség és kedveltség nem jár bónuszpontokkal.
6. § - Csak mert mindenki egyféle módon viselkedik, ez még nem jelenti azt, hogy az a helyes. - Ne mások hibáihoz és elvárásaihoz igazodjon. - A megismerés-teremtés a Teremtés megismerése. Mindkét folyamat működési felülete az elméje lesz. - Ahogy a számítógépnek is kell hűtés, úgy az elméje hardverének is. Ha képessé válik lecsendesíteni az elme-hullámzást az agyában, akkor besöpörheti azt a járulékos hasznot is, hogy mások elme-cunamija sem tudja majd leverni a lábáról. - Ha a hentesnek tartozik, akkor hiába menne a szabóhoz fizetni. Ugyanezen oknál fogva mindaddig vissza kell jönnie a földi valóság keretei közé, amíg tartozásai vannak itt. 
7. § - Szinkron-mintázatok szerint fog találkozni minden lényeges emberrel. Ami az ő részük a szinkron-mintázatban, azzal Önnek nincs dolga, csak a sajátjával, jóllehet, kellhet meghúzni olykor a határokat. - Mások állításai a célról elterelhetik a figyelmét. - Ha egy helyzet kétoldalú igazságának csak az egyik fele van meg az elméjében, akkor máris rárakta magát arra a sínre, amin előbb-utóbb elérkezik oda, ahol a másik oldalt is átélheti. Ennek a kiváltó oka az energia-mintázatok eredendően egységes jellege, nem pedig karma-kiszúrás, vagy Isten büntetése. - A konfliktus és a harmónia elválaszthatatlanul összetartozóak. Mivel nincs egyik a másik nélkül, örüljön az utóbbinak, amíg tart, de bízvást készüljön az előbbire, mert úgyis jön. - Önmagában abból, hogy sokan meghaltak valamiért, még nem következik, hogy az adott dolog jó, helyes, vagy igaz. 
8. § - Másokat a fejlődésükben megakadályozni nem hoz semmiféle hasznot, és mint minden, ez is visszatér Önhöz. - A megelégedés teljesen váratlan és indokolatlan boldogságot, az elengedés pedig ugyanilyen megkönnyebbedést okozhat. Próbálja ki, ez úgyis ingyen van. - Kérvényezheti a megbocsátást. A bűnök véglegesen akkor bocsáttatnak meg, amikor többé már nem követi el őket. - Egy fel nem épített házat nem lehet lebontani. Ezt vegye figyelembe, ha bármilyen nemes és egyébként rendjén való okból nekiáll, hogy meghaladja az egóját. - Ha úgy érzi, hogy egy helyben áll az élete, nézzen le, hogy életben van-e a ló, amin ül. - A gyűlölet és a végletesen ragaszkodó szeretet ugyanazon légypapír két oldala. Ezeknél erősebb ragasztóval nem kapcsolódhat másokhoz. Ha már rátapadt, fájdalom nélkül nem tud lejönni róla.
9. § - Mindenki más is ugyanazt az elefántot tapogatja csukott szemmel, és így próbálja leírni, hogy mit érzékel. Ez egy ekkora elefánt és egy ilyen megismerés. - Ha kifelé és előre figyel, akkor rengeteg érdekes és új dologgal találkozhat. Ha befelé és hátrafelé, akkor pedig önmagával. - Önt határtalan fény, szeretet és energia veszi körül. Akkor is, ha börtönben, vagy Etiópiában van. Minden más objektíven koherens illúzió, azaz, konkrétan létező látszat-valóság. - A tigris, a rabló és a lavina is konkrétan létező látszat-valóság, de amíg tigrisnek, rablónak és lavinának érzékeli őket, úgy is kell reagálnia rájuk. - Az emésztő éhség és a lét-szomj csillapulása mindig átmeneti, és a telítődés miatt egy bizonyos dologból adott mennyiség egy idő után már kevésnek tűnhet. Ha nem figyel oda, mohó Homo sapiens válhat Önből.
10. § - A vadállat ragadozó ösztönét, a természet pusztító viharait és a gyilkos vak gyűlöletét mozgató sorserők túl hatalmasak ahhoz, hogy emberi szem befogja őket. Ha a nyomukba ered, ezt tartsa szem előtt. - Az oktatás terének rongálása olykor korlátozásokhoz vezethet. - A könyörület, irgalom és kímélet a kegyelem megszületését jelzik. Adhatja és kaphatja őket. - Az oktatási folyamat neve: élet. Ebben két kibomlási lehetőség van: vagy a rend a törvény, vagy ha nem, akkor a trend az örvény. A fenti folyamat-ábra két lefutási lehetősége közül választania kell. Ha nem választ, akkor a másodikat választotta. - A lemért érték következménye az elért mérték. Ha a saját lelki mérlege közelítőleg egyensúlyban van, akkor a Mértékek Őre békén hagyja. Ellenkező esetben az Őr embereket, eseményeket és dolgokat felhasználva fogja Önt saját valódi egyensúlya felé pofozni. Ne vegye tőle személyeskedésnek, nem az. - A szabályok arra valók, hogy az ember felülvizsgálja őket. Ugyanakkor óvakodjon, nehogy Isten helyi jobb-kezévé váljon, mert ez nem emberre méretezett feladat.
11. § - A szabad akarat nem az. Mire erre rájön, addigra viszont már azzá válik. - A tudományos tézisek jó része egy idő után elavul, a szent írások jó része a saját inspiráció megszületését szolgálja. - A szerződés mindenkire egyenlő érvényben vonatkozik. Nincsenek kiváltságok, akkor sem, ha néhányan ezt állítják: a kézzel bejegyzett változtatások nem érvényesek és különleges záradék nincsen. - Az Ön helyzetében Önnél jobb benyomást senki más sem tenne. Legyen önmaga, mindenki más úgyis foglalt. - A forráshoz értelemszerűen csak árral szemben lehet eljutni. A lazacoktól megtanulhatja, hogy két kis ugrással nem lehet átjutni az akadályokon.
12. § - Amennyiben az az érzése, hogy segítségre van szüksége, kérjen segítséget. Minden elképzelhető segítség megadatik Önnek, csak kérnie kell. - A drog – legyen bár legális vagy illegális –, az alkohol, illetve minden tudatmódosító adott helyzetben meghamisíthatja a leckék reális érzékelését, de esetenként abban is segíthet, hogy érzékelhesse a nem hétköznapi, de mégsem irracionális valóságot. - Ha úgy érzi, hogy semmit nem érez, akkor elképzelhető, hogy a Semmit érzékeli. - Az oktatás terének fenntartója és működtetője nem veszít azzal semmit, ha Ön nem hisz a létében. Ebből kifolyólag nem is haragszik Önre ezért, viszont a szabályok ettől még ugyanúgy vonatkoznak Önre is. - Mivel a megteendő út valójában egy kör és lélekben mindig a célra fog figyelni, ezért amíg el nem ér az út feléig, addig háttal fog ülni a lovon és így vágtat előre. És mindenki más is. Legyen elnéző. Kiegészítő záradék: Az inkarnáció szándékos befejezése haszontalan ügyintézést von maga után. Nem Ön az egyetlen, akinek kételyei vannak az inkarnációs szerződés értelmét illetően. Mivel Ön olvassa ezt a szerződést, ebből tudható, hogy a szerződéshez beleegyezését adta, ezért hasztalan azon keseregni, hogy Ön itt van. Jelen szerződés fel nem bontható."
Karmikus, Transzcendentális és Metafizikai melléklet


01.: A Munkáltató és a Munkavállaló megegyezik. Munkatársai: az egész Univerzum  és a Teremtés összes lénye. Munkakörei személyre szabottak, állandóan változóak.
02.: Miután az Ember ősképén keresztül, a Teremtő Energiái által Világra került, minőséget öltött az Ön felsőbb, Egész része. A fenti SZERZŐDÉST az Univerzummal, a Mindenség kegye által tapasztalatszerzés miatt köttetett. Az Univerzum minden Ön által megkívánt és elérhető tárgyát köteles örökkön örökké az Ön részére bocsájtani tapasztalatszerzés céljából. Fizikai, asztrál és mentál testének kialakulása nagyban függ majdani döntéseitől.

03.: Az Univerzum erői segítenek minden esetben az élete tetteit és okait összehangolni. Az Ön egyes tetteinek, gondolatainak következményei előbb-vagy utóbb, de mindig visszatérnek valamilyen formában, megtalálják majd Önt.
04.: Rejtett tudás nincs. Az Abszolútum annyit ad, amennyit kér és képes befogadni a tudásból. Emlékezzen egy nagyítóval játszadozó gyermek erdőket gyújthat fel, de szülői segítséggel tüzet is gyújthat a vacsorájához. Keresse tehát mindig szabadon Isten energiáit s kutassa bátran lelkiismeretét!

05.: A Végtelen Abszolútum nem kíván önnek szenvedést, még ha öngerjesztő programja szerint Ön ezt jelen helyzetében ezt így is látja. Az Elkülönülés világában megpróbálhatja magát istenként megtapasztalni. Lehetősége van a vágy (káma) sokszínű rétegeivel találkozni és bizonyos fokig uralkodni másokon. A szerzés örömével rettentő sok időt eltölthet. Amint azonban különféle veszteségek és kínok árán rájön, hogy nem Ön az Abszolútum, Isten; szerencsés esetben mihamarabb újrafogja értelmezni elképzeléseit a világban betöltendő szerepéről.

06.:  Az Ön által jelenleg ismert Földön az "ember alatti erők" igyekeznek megszerezni az ön figyelmét és idejét. Szabad akaratával dönthet azonban, hogy mennyire enged befolyásuknak és felismerheti, hogy végül is ők saját módukon Önt kénytelenek szolgálni. A hozzájuk való közeledés sajnálatos mód sokkalta könnyebb a legtöbb ember számára, mint a Fény, az Emberi és afölötti szférák irányába. Segítünk: ezen ember-alatti erők hatását legkönnyebben embertársain veheti észre, Önmagán nehezebben.
/a toldalék: A nehéz ételek és addiktív, ragaszkodást kiváltó szerek tartós használatával lassíthatja, visszavetheti fejlődését. Ezekkel és a komolyabb balkezes tantrikus módszerekkel ismétetlen csak saját felelősségére kísérletezzen! A pénz, szexualitás és uralkodási vágy Önt érő hullámainak nagysága függ az Ön testéhez, elméjéhez való viszonyulásán.
/b toldalék: Ugyan lehetőségében áll a legaljasabb, állat és ásványi szintig is gyilkolással, negatív erők gerjesztésével eljutni; azonban minden Ön előtt járt testvér tanúsítja, hogy az ilyen utakban előbb-utóbb legcsekélyebb boldogságukat is mindig elvesztik az emberek. Ön hamarabb fogja megbüntetni saját magát, mint a képzelt ellenségei bármikor is utolérjék Önt. Amennyiben az ember-alatti erőknek mégis nem csak behatása alá kerülne, ha nem szolgálatába is állna erőteljesebb emlékeztető, tisztító programok lépnek működésbe az ön számára. Ezek a programok melyek szintén az Ön számára állítódnak össze a kellő mértékben rendkívül intenzívek lesznek, kevés választási lehetőséget hagynak majd.
07.:   Amennyiben inkarnációjában nem kutatja az Igazságot a szerződésről és a tágabb megismerés és keresés sem foglalkoztatja, akkor a diszkarnálódás közeledtével az ismert inkarnációjába kauzálisan egyre jobban fog kapaszkodni. Holott a további ismeretekre és utazásokra, a diszkarnálódások utáni Életre felkészültnek kell lennie.

08.: Nincs halál: ezt a tényt inkarnációiban minden bizonnyal többször komolytalannak fogja gondolni.
Diszkarnálódása után ezt már teljes mértékben tudni fogja. Miután az egyetlen szilárd, durva fizikai test koncepciójából kikerül tisztán láthatja (amennyiben tudatossága, ereje és életútja engedélyezi!) egykori ismerőseit akik még a durva anyagban élnek.
Ekkori erőteljes késztetést érez, hogy saját forrásán keresztül tovább induljon a Fény ösvényén. Angyali minőségű erők segítéségére lesznek a haza felé vezető úton. Saját minőségétől függ, hogy elindul ezen az ösvényen, vagy megreked a szerződés bizonyos ciklusában, a Földi szféra közvetlen közelében. Ezen szerencsétlen eshetőséget a felesleges kötődések elengedésével és a Fénybe fordulással szükséges orvosolnia. Segítők is közbeléphetnek, viszont Ők is csak, ha lehetőségük van (...).

09.: A vallásos emberek gúnyolása semmi jót nem eredményez, bizonyos fokú vallás, morál teológia minden korban jelen lesz a Földön. Ön Minden erejével igyekezzen keresni az Élő Hitet és a Megtapasztalásokat, melyek az Igazság keresésének útján meg fogják erősíteni. Először ismerje meg Önvalóját. és fokozottan forduljon az Univerzum Eredetének és belső minőségének megértéséhez. Egy jó kalandtúrán való részvételhez ugyanis elsőként Önmagunkat kell feltérképezni. 

10.: Az inkarnációkra kiválasztott megoldandó helyzetek és azok megoldás kulcsa egymáshoz közel van.
Őrangyala majd segíteni fogja útja során. Tudatszintje növelésével és az Igazságkeresésével idővel, ha úgy kívánja őt is megláthatja egy napon. Az idősebb testvérek - akik úgy tekintenek a Földre, mint egy nagy inkubátorra, tele rengeteg síró-rívó cseperedő csecsemővel - munkáját nagyban segítheti, hogy például embertársai gyógyítását, vagy akár csak a velük szembeni jobb bánásmódot tanulmányozza.
11.:  Mindenki saját sorsának kovácsa, azonban az egyéni sorsvonalak kereszteződnek. Ezért épp amennyire az ártásra, lehetőség van a másokon való segítésre is. Szerettei karmáját, sorsának bizonyos elemeit felvállalhatja bizonyos feltételekkel (...). Esetleges betegségeikben segíthet rajtuk bizonyos körülmények közt, amennyiben a szeretett személy eljutott problémáinak bizonyos fokú megértésér/élésére.
12.: Ne aggódjon, az már bizonyos, hogy az idősebb testvérek és mesterek addig nem osztják meg a ma még "rejtett tudást" amíg a Földön élő jelen emberi faj nem éri el azt a fejlődési fokot, amely túl van a kapzsiságon és az önzésen. Az Univerzum hatalmas kegye által minden síkon indulnak képzések, választhat az ön ízlésének megfelelő tanárok közül.
13.: Az öncélúan kifejlesztett misztikus képességekkel, pedig minden korban csak csínyán bánjon! Külön fehér és fekete mágikus erőket ugyanis az Univerzum nem üzemeltet, minden az adeptus/mágus érettségén múlik.
14.: Fentebb kötött szerződés határozott időre szól. Amennyiben sikeresen eljut az emberi sík Ön által tapasztalható meg -éléséig és értéséig Ön automatikusan képes lesz átlátni az előbb még korlátozásokkal teljes dimenziókat. Reméljük mihamarabb a magasabb rendű filozófia szerint fogja élni életét, annak mesés tudatában, hogy a Világmindenség/Abaszolútum/Isten Önön keresztül, Emberi minőségen keresztül igyekszik megismerni ÖNMAGÁT.

""ÓM vezess engem a káprázatból és nemlétből az igazságba és a valóságba,
vezess engem a homályból a világosságba,
vezess engem a halálból a halhatatlanságba.
ÓM béke, béke, béke.""
mantra forrása: /dakiniland.de
A fenti renkarnációs szerződéssel az alábbi oldalakon találkoztam: