2017. május 7., vasárnap

Tanpai Gyalchen Rinpocse - Buddhizmus Magyarországon

Egy új témát nyitva azon buddhista tanítókat vesszük sorra, akikkel Magyarországon is lehet találkozni. Tanpai Gyalchen Rinpocse az első akire felhívjuk a figyelmet, a mesterrel hosszabb elvonulások alkalmával Kunhegyesen lehet találkozni, de más nagyobb városokba is szerveznek tanításokat.
"Ácsárja Guru Karma Tanpai Gyalchen Rinpocse Tibetben született Kajlás szent hegyénél, mely a mindenható isten, Siva Nárájan és Umá Déví istennő fenséges titkos palotája. Születését szerencsés jelek kísérték, miszerint békét és egységet hoz majd a világba.

Rinpocse hat éves korában elkísérte szeretett szüleit Nepálba (ez Buddha születési helye), ahol jelentős beavatást és tanításokat kapott a Dharma Urától, Őeminenciájától 1. Drubszing Rinpocsétől, valamint sok más tiszteletreméltó tanítótól, és Nepál gyönyörű országának állampolgára lett.

Fiatalon, 1969-ben a Mester beiratkozott a hírneves Szanszkrit Egyetemre, ami Váránasziban, a nagyszerű Indiában található. Az egyetem tíz éve alatt buddhista, hindu és más isteni vallásfilozófiákat és tanításokat tanulmányozott.

A Mester szavaival: „A legnagyszerűbb India, valamennyi vallás és hívő otthona, hihetetlenül jóságos és nagylelkű támogatásával megadta nekem a legkiválóbb lehetőséget arra, hogy tanuljak, így 1979-ben megszereztem az „ácsárja” (a filozófia doktora) címet. Örökre hálás vagyok a nagyszerű Indiának és valamennyi megvilágosodott gurumnak, hiszen feltétel nélküli szeretetükkel és isteni tudásukkal örökre megáldottak, hogy életemet a Földanya szolgálatának és az emberek megvédelmezésének szenteljem. Ezért arra inspirálom az embereket, hogy az egyetemes szeretet és béke egységében hozzák létre a vallások világszintű egységét.”
Ezt követően a Mester csatlakozott egy hagyományos, a megvilágosodás intenzív meditációs gyakorlatait átadó három éves, három hónapos elvonuláshoz, majd további egy évig részt vett egy Hévadzsra és Kálacsakra elvonuláson is. Mindkét elvonulás Őszentsége a 16. Gyalva Karmapa és az elvonuló mester, Bokar Rinpocse legfőbb útmutatása alatt állt. Az elvonuláson, mely a Rumtek kolostor felett található elvonuló központban, Szikkimben, Indiában zajlott, tizenhat kiváló láma vett részt.

Az elvonulás végeztével Rinpocse a „Meditáció és megvilágosodás autentikus mestere” lett. Mind a hosszú elvonulás örömteli befejezése, mind a gyökérmester, a 16. Karmapa, valamint a szeretett 3. Dzsamgön Kongtrul eltávozásának szomorú ténye mélyen megérintette a Mestert, aki e két tapasztalat hatására erőteljesen elhatározta, hogy megvédi és magasztalja az isteni karma kagyü hagyományvonalat, a következő valódi Karmapát és Dzsamgön Kongtrult.

A Mester 1984 óta gyakran fogadja el nyugati országokban élő tanítványok meghívását, akik arra kérik, hogy ossza meg velük a megvilágosodás isteni tudását és az egyetemes szerető szív, valamint az örökké tartó béke és harmónia kifejlesztésének a technikáját. A mester mindenekelőtt arra tanítja őket, hogy váljanak az érző lények javára és védelmezzék meg a világot.

Miután a Mester a virágzó Szingapúrban, Malajziában, a nagyszerű Indonéziában, Hong Kongban és a gyönyörű Thaiföldön nagylelkű és jóságos barátokra és tanítványokra talált, 1990-ben megalapította és építeni kezdte a Fehér Királyi Kolostort és Vallásos Tanulmányok Intézményét Katmanduban, Nepál fővárosában. Nepál egyik legnagyobb és leghaladóbb kolostoraként a Fehér Királyi Kolostor folyamatosan több száz idős és fiatal szerzetest és szerzetesnőt fogad be és biztosít számukra ingyenes lakhatást, étkezést és vallásos tanulmányokat (a szerzetesek közül a legtöbben a társadalom legszegényebb, leghátrányosabb rétegeiből érkeznek). A kolostor szerzeteseinek és szerzetesnőinek ellátása mellett a Mester nagylelkűen számos segítségre szoruló idős és szegény nepálit is támogat, és kolostorában fogadja a világ minden részéről érkező barátait és tanítványait. Vallási hátterüktől függetlenül a Fehér Királyi Kolostor a vallásos tanítványok, meditáló gyakorlók és barátok mentsvára, ahol mindnyájan a Mester rendkívüli, kristálytiszta tanításaiban és nagylelkű vendéglátásában részesülhetnek.
Tevékenységével a Mester a legemberibb, minden érző lény felé sugárzó önzetlen szeretetet példázza, tanításaival pedig arra buzdít mindenkit, hogy szabaduljanak meg a haragtól, az önzéstől és a negatív érzelmektől; a türelem és a megbocsátás gyakorlásával fejlesszék ki a szerető együttérzést; és legfőképpen műveljék magukban a mindenható Buddha egyetemes szerető szívét és megvilágosodásának bölcsességét.

A mester erőteljesen hangsúlyozza, hogy a vallásos gyakorlásnak tisztán és önzetlenül a megszabadulásra és az összes érző lény szolgálatára kell irányulnia, ezenfelül tisztának kell maradnia a politikától és az üzleti érdekektől. Azáltal, hogy rámutat a vallások lényegére, és arra ösztönöz mindenkit, hogy védelmezzék az összes embert és segítsenek abban, hogy a világ megtalálja az egyetemes tartós békét és megszabadulást, a Mester az összes vallás és az egész emberiség egységét hangsúlyozza."

Forrás és elérhetőségek: